Frågor till provet 

 

Romarriket:

Hur uppstod Rom? 

Hur fungerade Republiken? 

Hur hanterade Republiken spänningar mellan rik och fattig?

Hur lockade Republiken andra folk runt om staden Rom att ansluta sig till riket?

Vilka var fenicierna (punerna)? 

Vad var utgången av puniska krigen?

Varför blev det ökade spänningar inom Romarriket?

Hur gick det till när Caesar tog makten?

Hur avskaffades Republiken och Kejsardöme infördes?

Varför föll Romarriket samman? Kan du lyfta fram en viktigare förklaring och berätta hur den bidrag till sammanbrottet.

Redogör för de inre orsakerna till rikets sammanbrott.

Redogör för de yttre orsakerna.

 

Medeltiden:

Hur styrs ett feodalt samhälle?

Hur påverkade Digerdöden adelns makt i Europa?

Hur påverkade städernas framväxt Kungamakten?