Huvuddragen i Hitlers maktövertagande.

Hitler utses i januari 1933 till Rikskansler (motsvarande Statsminister i Sverige) och får tre poster i regeringen. Resten av regeringen består av andra partier. De andra tror att de ska kunna kontrollera Hitler och nazsisterna när de bjuds in i regeringen. Hitler har dock sett till så att Inrikesministerposten, som är chef för polisen, tillhör en nazist vid namn Herman Göring.

När en förvirrad holländare tänder eld på Riksdagshuset så tar Hitler tillfälle i akt och kräver undantagstillstånd och ett förbud mot kommunister. Arresteringar börjar och nedmonteringen av demokratin har börjat. Hitler tvingar sen Riksdagen att rösta igenom en lag som gör att Hitler kan lagstifta utan godkännande från Riksdagen. I augusti 1934 dör presidenten och Hitler blir Der Führer.

Vi använde oss av den här powerpointen på lektionen