Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

 

 

Frågor till Ryska revolutionen:

 1. Vilka är de tre "revolutionerna" som inkluderas i begreppet Ryska revolutionen?
 2. Varför utbryter det ett uppror emot Tsaren 1905?
 3. Hur löser Tsaren det 1905?
 4. Vilka brister har den lösningen? 
 5. Från vilken samhällsgrupp kom de flesta revolutionärerna i Ryssland? 
 6. Varför utbröt det en revolution i februari 1917? 
 7. Varför avsade sig Tsaren tronen? (Varför abdikerade han?) 
 8. Vad gick Lenins aprilteser ut på? (Vad lovade han när han kom till St Petersburg i april 1917?)
 9. Varför kallar jag Oktoberrevolutionen för en statskupp och inte en revolution? 
 10. Hur kan du argumentera för att det var Lenin som började den terror mot befolkningen som sen Stalin kommer bli mest förknippad med? 
 11. Vad betyder tvångskollektivisering? 
 12. Vad var NEP? Varför genomfördes den?