Dokumentär om Hemliga polisens roll i Sovjetunionen 

Den första delen handlar om uppbyggandet av NKVD som var KGB:s föregångare i Sovjetunionen. 

Efter Oktoberrevolutionen, som ju var en statskupp, så inleder bolsjevikerna sitt maktövertagande. De rensar ut motståndare och de som inte ställer upp på de beslut som fattas. Det är främst bönder, kyrkan och arbetare man ger sig på i första vågen. Bönderna därför att bolsjevikerna måste få in livsmedel till städerna. Det var ju hungern som drivit ut folket på gatorna i städerna under Februarirevolutionen 1917. De bönder som inte levererar livsmedel enligt de kvoter som bolsjevikerna bestämmer stämplas som kontrarevolutionärer och straffas oerhört hårt. 

Arbetare behövs i fabrikerna och gruvorna och måste också tvingas arbeta enligt kvoter för att moderniseringen ska kunna ske och framförallt för att bolsjevikerna ska kunna tillverka vapen och tung industri för att försvara sig. 

Kyrkan attackeras dels av maktpolitiska skäl, det är kyrkan som kan föra information och motstånd mellan byarna, dels av ideologiska skäl, både Marx och Lenin menar att religionen fördummar folket och tar bort deras revolutionära anda. 

GULAG som det lägersystem för straffarbete som byggs upp heter, är ett led i att straffa motståndare till bolsjevikerna och ett sätt att skaffa slavarbetskraft. Det är en anledning till att så många miljoner döms för så löjliga brott som att kommentera en plantering.