Instruktioner till den muntliga landanalysen:

 

Berätta grundläggande fakta om ert land. Är ni en demokratisk nation? Vilken relation har ni till stormakterna? Är ni rika eller fattiga? 

Vilka utskottsfrågor är ni med i?

Vilka tre viktigaste punkter har ni i de olika utskotten?

Vilka tre viktigaste frågor har ni i Generalförsamlingsfrågorna? 

Er presentation är ca 15 minuter lång och ni använder någon typ av presentaionsteknik för att besvara frågorna.

Alla länder är beredda att presentera på tisdagen den 26 oktober och vi försöker hinna med så många som möjligt då.