Imperialismen.

Det är viktigt att komma ihåg att dåtidens syn på andra människor var väldigt annorlunda från dagens. Det vi idag förfasas över var helt normalt då. Den vite mannen såg sig själv som kronan på evolutionen och ville att andra folk skulle få del av detta. Med den idéen gav sig missionärer och upptäcktsresande iväg. 

I videon kan vi se en skillnad på hur imperialismen utvecklas i Indien och i Afrika. I Indien fanns redan en fungerande statsapparat och samlande religion. Det framgår av videon nedan. I Afrika så såg britterna det som sin uppgift att sprida civilisationen till kontinenten. Detta genom kristnandet och handel. 

Ladda hem powerpointen.

 

 

 

 

Industriella revolutionen 1770 - 1930

Vi tittade på ett antal förutsättningar för att industrialiseringen kunde komma igång. Det första som måste finnas är en efterfrågan på industriellt tillverkade varor. Det måste finnas en köpare av varan. Det andra som måste finnas är någon som vill tillverka den och som också kan göra arbetet. Kapitalisten och arbetaren är alltså minst lika viktig för att den industriella revolutionen ska sätta fart. 

Den stora förändring som Skiftesrörelsen på landsbygden innebär är startskottet till att det blir människor över på landsbygden som måste söka sig till andra ställen för att överleva.

I städerna måste det finnas lagar och regler som ger industriägaren rätt att behålla och återinvestera vinsten från fabrikerna. När tillräckligt många gör dessa vinster så börjar ryktet gå om att man kan bli rik om man startar en industri. 

Konkurrensen mellan olika företag gör att den men bäst teknik gör störst vinst. Alltså försöker kapitalisterna utveckla tekniken så att de kan tillverka fler varor billigare och bli rikare. Industrialiseringen sprider sig till fler orter och fler branscher. 

 

Videoinspelning av genomgången:

 

Frågor till industriella revolutionen:

  1. Vilken vara blir först att industrialiseras? Varför det? 
  2. Beskriv hur skiftesrörelsen leder till att det blir arbetare i städerna.
  3. Varför är det viktigt att liberala politiska reformer genomförts i samhället för att industrialiseringen ska kunna ta fart?
  4. Varför är stater intresserade av att satsa på teknisk utveckling?

Hela powerpoint 

En liten källövning om barnarbete i industrialismens England.

Klicka här för att ladda hem övningen