Instuderingsfrågor i boken

Ni arbetade med boken under en lektion. För er andra så använder vi Reflex.

Sidorna

427 - 431 Om aktörer

432 - 435 Om FN

439 - 443 Om Krig

445 - 447 Om Krigets lagar

Ni ska hoppa över de gröna faktarutorna, de är fördjupningar till SH 2 och SH 3. 

Frågorna

På sidan 458 hittar ni frågorna. 

Ni skulle besvara fråga 1 - 7 och 13 - 17 

Lyssna på utrikesminister Ann Lindes utrikespolitiska deklaration

 

Ni ska bara lyssna på hennes första tal (ca 20 minuter långt). Vill ni läsa talet istället så klicka här.

Frågor:

  1. Varje gång utrikesministern säger Herr/fru Talman så tar hon upp en ny punkt i vår utrikespolitik. Vilka är punkterna?
  2. Vad vill Sverige göra för klimatförändringarna? För att öka jämställdhet och demokrati?
  3. Hur ser Regeringen på Alliansfriheten?
  4. Hur påverkar vårt medlemskap i EU alliansfriheten?
  5. Hur vill Regeringen hantera Ryssland och Ukraina? 
  6. Ses Ryssland som ett hot?
  7. Vad anser du om Sveriges utrikespolitik? Ska vi vara tuffare mot någon? Gör Linde några fel enligt dig?

 

 

 

 

 

 

Konflikt, krig och konfliktlösning SH1

Vad är ett krig? 

Eftersom att FN kan ingripa om krig råder mellan två eller flera stater så måste vi ha bestämt vad som är ett krig. Om danska soldater kastar snöbollar på mig, är det krig då t ex? 

Vi gick igenom olika kriterier för vad ett krig är men innan det så tittade vi på hur FN arbetar för fred, och vilka vägar de försöker få stater att ta innan krig bryter ut. Detta förebyggande arbete är viktigt för FN. 

För att det ska vara ett krig så krävdes det ett visst antal döda, att vissa vapen används, att en krigsförklaring finns eller att Säkerhetsrådet anser att det är krig. Ju fler av kriterierna som är uppfyllda desto säkrare på att det är ett krig kan vi vara. 

Videoinspelning av genomgången: 

 

 

 

 

 

 

Vad hände 2020?

Minus pandemin då...  Ja, just det vad var det nu som var på nyheterna under 2020? Vad minns ni från det gågna året? 

Innan ni tittar på Årskrönikan så ska ni lista 3 inrikespolitiska och 3 utrikespolitiska händelser som ni minns från året. 

Ni ska sen titta på Årskrönikan genom att klicka här Rapport - Rapports årskrönika | SVT Play 

Vilka stora händelser hade ni glömt bort? Vilka var ni och Rapport överens om att de var viktiga nog att tas upp i programmet?

Vilka händelser, förutom pandemin, tror ni kommer gå till Historien? 

Vilka typer av händelser är det som uppmärksammas av media? Varför tror du det är så?

 

 Historien om tre länder

 

Expertråd åt FN

Du har blivit utsedd att ge råd till FN:s Säkerhetsråd kring hur de ska hantera en konflikt i området du kan se på kartan ovan. 

Du är expert på ett av de inblandade länderna. 

 

Efter att ha läst om på om ditt land så blir ni indelade grupper om fyra (en expert per land)

Nu kommer ni i er lilla expertgrupp att få ett antal frågor att reda ut. Ni ska resonera kring frågorna och komma fram till ett expertråd till FN:s Säkerhetsråd. Ni ska alltså inte tala för ert lands intresse utan försöka hitta en fredlig lösning i regionen som leder till varaktig fred. 

Detta har händer idag:

  • Ballonien drabbas av en misslyckad skörd. Detta leder till att landets ekonomi ytterliggare drabbas.
  • I ett försök att vända de inhemska blickarna från problemen plus att sno ekonomiska medel ger sig Balloniska styrkor in i Nord-Malmö (som tillhör Andersonien, men har tillhört Dummedasien) och ockuperar området. Malmöiterna får nu internationell uppmärksamhet och en frihetsgerilla bildas i provinsen, de vill göra hela Malmö fritt.
  • Internationella påtryckningar säger till Ballonien att lämna området. Ballonien vägrar.

Uppgifter till gruppen:

FN:s Säkerhetsråd har möjlighet att sätta in styrkor, men problemet är att Ryssland och Kina är utrikespolitiskt allierat med Ballonien. Andersonien och Christiania är medlemmar i NATO.

Vilka konflikter kan ni se som högst troliga som konsekvenser av att Ballonien går in i Malmö?

Hur tror de olika folkgrupperna kommer att reagera (göingar, malmöiter etc)? Skapar detta en etnisk konflikt i Dummedasien? Någon annanstans?

Vilka risker finns det att konflikten sprider sig i regionen? Vilka nationer kommer att deltaga, på vems sida ställer det sig? Konflikter innebär en rubbning av maktbalansen, kommer detta att påverka situationen?

Granska området utifrån etniska, religösa, politiska och ekonomiska faktorer. Kan man hitta möjliga konflikter eller konflikt lösningar ur detta perspektiv?

Använd era kunskaper från lektionerna, försök spåna fram ETT scenario hur ni tror att regionen ser ut om fem år? (Följ någon typ att tankekedja. Tex vi tror att Andersonien går in med styrkor, vilket leder till att Christiania pissar på tallfället och ger sig in i Ballonien vilket leder till etc etc etc).

 

Hur ska ni lösa ert scenario, hur ska freden bli möjlig?