Svenskt statsskick

Hur hänger alla delar i hop?

Efter att ni har fått rollspela riksdagledamöter och testa på att stifta lagar så ska vi nu försöka få lite struktur på detta. Jag samlar allt på denna ganska stora sida för att ni ska kunna behålla strukturen. 

Sidan är upplagd så här:

  1. Hur fördelas arbetet mellan Riksdagen och Regeringen - alltså vem gör vad? 
  2. Hur arbetar Riksdagen? Utskott och Plenisalen undersöks.
  3. Hur arbetar Regeringen? Departement och Ministrar undersöks.
  4. Hur stiftas och verkställs lagar? Från ax till limpa. 
  5. Riksdagen kontrollerar Riksdagen, hur fungerar kontrollmakten? Vi tittar på KU, Misstroende och annat smått och gott.
  6. (Hur ser regelboken ut? Vi tittar på de fyra grundlagarna och hur vår demokrati skyddas i lagboken.) Jag tror vi får ta det efter provet.

Varje del har frågor och material. Efter varje lektion skickar du in det du har gjort idag. När du är klar med del 1 så fortsätter du till del 2 osv. 

Provet den 27/3

Provet nästa fredag kommer bli av. Någon öppen fråga som kommer anpassas efter att ni har tillgång till era anteckningar och material från genomgångarna. Ni som är sluga är alltså precis lika duktiga som ni var på historian i onsdags och gör uppgifterna nu så ni kan besvara frågan på fredag. Begrepp är viktiga, det kommer att vara ett krav på er nästa fredag att ni ska kunna använda rätt termer och begrepp. 

 1. Hur fördelas arbetet mellan Riksdag och Regering.

I den här korta videon så förklarar jag maktfördelningen mellan Riksdagen och Regeringen.

 

Frågor till arbetsfördelningen:

1. Vad menas med att Regeringen verkställer besluten?

2. Varför har Riksdagen kontrollmakt över Regeringen?

3. Vad är skillnaden mellan en Motion och Proposition?

 

2. Hur arbetar Riksdagen? 

Video med förklaring slutar titta vid 7min 50 sek när jag börjar prata om Regeringen.

Hur arbetar Riksdagen?

Som videon förklarade så arbetar Riksdagen dels i Plenisalen, även kallad Kammaren, och i Utskott. Detta var precis vad ni gjorde i Riksdagsrollspelet. 

I UTSKOTTEN så förbereds lagstiftningen. Då behöver alla partier kunna säga sitt om ett förslag från Regeringen. Det är ju inte Regeringen som ska bestämma. Alltså måste Riksdagen bereda lagen. Det gör de genom att ta ställning till Regeringens Proposition. Pappert de skriver om de vill ha ändringar eller de vill ha en helt annan lagstiftning än den regeringen föreslog kallas Motmotion

När utskottet har diskuterat frågan så ska de berätta för resten av Riksdagen vad de tycker. Den bunte papper de skriver då kallas för ett Betänkande. Om du smakar lite på ordet Betänkande så förstår du vad det är. Det är just en samling tankar som utskottet har om just det här lagförslaget. Utskottet tänker ju främst på hur andra i Riksdagen ska rösta om det här förslaget. Alltså skriver de i sitt betänkande vad de andra ska rösta. Betänkandet är alltså utskottets samlade uppfattning av vad som ska beslutas. 

I PLENISALEN så röstas det om betänkandet. När det röstas i Sveriges Riksdag kallas det votering. I Plenisalen kan ledamoten rösta Ja, Nej eller Avstå. 

Frågor till Riksdagens arbete

4. Förklara de termer som står med fet stil i texten ovan.

5. Förklara för en elev i årskurs åtta hur Riksdagen arbetar. Använd dig av tre punkter och max tre meningar per punkt. Den lilla åttan ska fatta vad du menar ;-) 

 

3. Hur arbetar Regeringen? 

Förklarande video

Regerings hemsida förklarar.

Klicka på den här raden och kom till Regeringens egna förklaring till vad de jobbar med.

Sen kan du klicka här och läsa om vad ett Regeringsärende och ett Regeringssammanträde är.

Adjunkten förklarar (förvirrar).

Regeringen arbetar alltså kollektivt, det är hela regeringen som är ansvarig för beslut och för att verkställandet av lagar går rätt till. Chef för Regeringen är Regeringschefen, i Sverige har hen titeln Statsminister. Skriver ni Stadsminister på provet så sumpar jag er cykel. StaTsminister i nuvarande regering är Stefan Löfven. 

Regeringen arbetar i olika Departement, som har en Minister som chef. Resten som arbetar där är Tjänstemän

Frågor till Regeringens arbete

6. Förklara skillnaden på Utskott och Departement för mig.

7. Vilka arbetsuppgifter har Regeringen enligt dem själva?

8. Vad gör Regeringen på ett Regeringssammanträde? 

4. Lagstiftningsprocessen. 

Nu kan du lagstiftningsprocessen i Sverige. Du kanske inte tror mig men vi gör ett försök så ska du se. 

Vi tänker oss att vi börjar med att Regeringen ska skapa en Proposition. 

Arbetet börjar på Departementen. 

9. Beskriv hur Departementet arbetar fram en Proposition.

Nu har Ministern fått Propositionen.

10. Vad gör Regeringen med förslaget nu? 

Nu har Riksdagen fått Propositionen.

11. Hur arbetar Riksdagen med förslaget nu?

Nu ska beslutet verkställas.

12. Hur arbetar regeringen med verkställandet av lagen?

Riksdagen och Regeringen förklarar:

Riksdagens hemsida förklarar deras del av arbetet så här: https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/

Regeringen förklarar sin del så här: https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/

13. Hur arbetar Regeringen och Riksdagen med EU-frågor? Skiljer det sig från "vanlig" lagstiftning? 

5. Riksdagens kontrollmakt. 

Riksdagen har en pedagogisk och bra hemsida som tar upp allt du behöver veta om kontrollmakten: https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/

Frågor:

14. Hemsidan nämner i början fem verktyg som riksdagen kan använda för att kontrollera regeringen. Nämn dem.

15. Hur pass bra kontroll-verktyg tycker du att KU är? Nämn en förbättring du skulle vilja ha för att demokratin i Sverige skulle bli starkare.

16. Vad är skillnaden mellan en interpellation och frågestund? 

17. Redogör för hur Misstroendeförklaring fungerar.