Äldre material om svenskt statsskick:


Texthäfte till eleverna om ett förslags väg mot lag.  Samma i pdf.

Riksdagens spel Rixdax är en bra introduktion till de olika delarna av ett besluts väg. Jag brukar även visa dem byggnaderna och plenisalen etc för att de ska få en bild på de olika orden.

Riksdagens hemsida har all information ni och era elever behöver. Låt dem följa en lag från förslag till lag på sidan. Se bilden till vänster för att hitta hur du kan klicka fram och följa ett förslag, med länkar till debatter i plenisalen osv.

Fylleriuppgift till barnen, dela ut elevpappert och fyll i det tillsammans med dem. Förklara parlamentarismen, Statschefens roll, tjänstemännens roll etc.  Bara elevpapperet. Bara Facit.

Anteckningar Parlamentarismen.

Gruppuppgift Grundlagarna.

Genomgång Vested Interests.

Utforma den perfekta demokratin.

Demokratisera detta påhittade land.

Texthäfte till elever om Diktaturer.

Diskussionsfrågor till Diktaturer.

Instuderingsfrågor Riksdag och Regering. Lite HP-anpassade.

Instuderingsfrågort från reflex.

Rollspel riksdag och utskott.

Länk till en fin liten presentation om Statsminister Olof Palmes arbetsuppgifter, om ni undrar varför jag älskade samhällskunskap när jag var liten.