Liten länksamling inför FN-rollspelet

FN-rollspelet (4-6 december) hemsida

Landfördelning och vilka klasser som har vilka länder (kan vara lite fel i listan eftersom elever byter länder och annat kludd)

Landguiden.se för landkartläggning