Skriftlig uppgift geopolitik

Ni fick läsa ett utdrag ur Friedmans bok där han i tjugoårsintervall beskrev 1900-talet.

Jag vill att ni ska göra följande:

 • Beskriv hur en av följande delar av världen fungerar geopolitiskt idag:
  • Asien (med fokus på Kina, Japan, Ryssland, USA och Stilla havet)
  • Europa o Ryssland och Atlanten
  • Amerika (Nord- och Sydamerika)
 • Hoppa fram till 2040. Beskriv hur du tror att det geopolitiska läget har förändrats. Och ja, du får spekulera, du till och med ska spekulera.
 • Hoppa nu fram till 2060 och beskriv hur du tror att det geopolitiska läget är nu.

Jag tänker mig att varje sådan här punkt är mellan en halv och en sida text. Ni får så klart jättegärna använda kartor, bilder, källor osv.

USA och Kinas geopolitiska situation

USA

Vi tittade på USAs situation och utgick i från att USA hade fem övergripande strategiska mål:

 1. USA:s armé ska totalt dominera Nordamerika
 2. Inga andra makter får hota eller få inflytande i västra hemisfären
 3. Kontrollera alla sjövägar till USA för att förhindra en invasion
 4. Kontroll över världshaven för att garantera kontroll över världshandeln 
 5. Förhindra alla andra nationers försök att utmana sjöherraväldet

Vi tittade sen på hur Mexiko skulle kunna utmana dessa mål

Vi använde den här Powerpointen. Klicka här för att ladda ner den.

Kina

Kina är ett land som hotas av splittring. Det är ekonomin som håller samman landet idag men en ekonomisk kris skulle kunna destabilisera hela landet och därmed regionen. Då kanske Japan kan träda in och dominera regionen. Det skulle i längden kunna leda till en spänning med USA. 

Klicka här för att ladda hem powerpointen om Kina

 

Rysslands geopolitiska läge

Idag arbetade vi med Ryssland och dess geopolitiska läge. Jag utgick ifrån denna powerpoint under lektionen.

Jag använder mig av dessa böcker främst under Geopolitik-avsnittet:

IMG 0852

 

Frågor till texten 

 1. Författaren inleder med en summering av 1900-talet. Var det ett förutsägbart århundrande enligt dig?
 2. Hur har världen förändrats under 1900-talet? Vilka stora skiften har skett?
 3. Varför menar författaren att 2000-talet kommer att vara USA:s århundrade?
 4. Vilka stater kommer att utmana USA?
 5. Hur kommer befolkningsutvecklingen och tekniken påverka de nästa hundra åren?