Ni valde grupper och frågor och vi landade i detta:

Grupp 1 

Europa och klimatet. Hur ser EU:s egna utsläpp ut? Hur stor del av problemet är EU-länderna? Vad kan EU förändra inom organisationen? Hur kan EU bidra till en förändring och förbättring globalt?

Grupp 2 

Europa och migrationen. Hur ska EU kunna hantera det faktum att deras egen befolkning blir äldre och äldre och färre kan arbeta samtidigt som främlingsfientlighet och migrationskritik breder ut sig i Europa? Hur fungerar EU:s migrationspolitik idag?

Grupp 3

Europa, Demokratin och Världen. Kina ökar sitt inflytande över världens länder, USA har under fyra år med Trump gått emot isolering och konfrontation. Ryssland och Putin är mer och mer hotfulla emot Europa och har efter Ukrainakrisen visat att de inte drar sig för att med militära medel styra över andra länder. Även inom EU har medlemsstater som Ungern och Polen rört sig i en auktoritär riktning. Mänskliga rättigheter och demokrati är värden som färre och färre fokuserar på. Hur ska EU göra för att lyfta dessa frågor igen? Är det viktigt att EU står för dessa värden? Vad gör EU för att hjälpa den fattigare delen av världen rent konkret?

Grupp 4

Europa och ojämlikheten. Många av EU:s länder visar på ökade klyftor socialt mellan medborgarna. Det är klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan infödda och invandrare, mellan stad och landsbygd för att nämna några. Hur ska EU hantera detta?

Vi ska bestämma när seminarium ska ske nästa gång vi ses. 

Kompletterande instruktioner

Ni ska i era grupper göra en muntlig presentation av era slutsatser i ert arbete. Ni gör så att ni tar den fakta ni använde för att dra slutsatser (tex ni hade en siffra på att kvinnor tjänar 16 % mindre än män och tar ut 60 % mer föräldraledighet och drar därmed slutsatsen att de lägre lönerna beror på att kvinnor är hemma mer med barnen) sen lyfter ni fram era lösningar på detta. Allt är redan gjort men det blev så otydligt i era filmade seminarium därför kompletterar vi med en klassisk redovisning, en sammanfattning om man vill av vad ni kom fram till under arbetet innan och under seminariumet. 

 E  C  A

Presentationen återger fakta och slutsatser från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta och slutsatser

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

 

Presentationen analyserar relevant fakta och slutsatser.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.

 

Jag tänker mig att redovisningen är ca 10 minuter lång och den kan göras antingen live på Meet på lektionen eller spelas in innan och delas med mig på redovisningsdagen. 

Tidsplan:

 

V  9 3 Mars Omarbeta EU 4 Ester, Ellinor och Maja EU Frågan Lägessamtal för den som önskar
V 10 10 Mars Jobba med redovisning 11 Redovisningar visa eller live