Arbetsområdet Hållbar utveckling

 

mindmup arbetsområdet i sh1

Tre delområden

Vi ska börja med att titta på Befolkningsdelen, hur många vi människor är påverkar så klart hur mycket Jordens resurser räcker till. När vi har förstått vilka samhällsproblem det finns med befolkningen så ska vi titta på vår tids stora ödesfrågor; Miljön och Klimatet. Vad kan vi göra för att lösa situationen? Det ska vi titta på efter befolkningsfrågorna. Den sista delen består av att vi tittar på hur det kan gå om vi inte löser frågorna, vilka konsekvenser det kan få för vår framtid. 

 

Här hittar ni länkar till era hemsidor:

De problem som jätteräkan vållar och vilka lösningar som gruppen förespråkar kan du läsa om här. Jätteräkan.

De problemm som hajfensindustrin ställer till med (du behöver vara inloggad på ditt skolgogglekonto). Hajfenindustrin.

Elbilsproblematiken kan du läsa om här. Elbilen

Om de plaster som fyller våra hav och förslag på lösningar kan du läsa om här. Plasterna i haven.

Skövlingen av Amazonas, orsaker och lösning kan du läsa om här. Skövling av regnskog.

Textilindustrins påverkan på klimatet. Textilindustrin

Palmoljan och allt elände den produkten ställer till med kan du läsa om genom att följa länken. Palmolja.

Diskussionsgrupper:

Ni ska diskutera i bikupor. Ni gör så här; i Jätteräkan så ger ni varje deltagare en siffra 1-4, Hajfenorna gör likadant osv. Sen sätter sig alla 1:or sig i en grupp, 2:or i en osv. Ni som är femte hjulet sprider ut er i grupperna till sist.

Frågor:

 1. Vilka politiska lösningar förespråkade ni i er fråga? Jätteräkan kan börja berätta, sen är det hajfenans tur osv.
 2. Vilka likheter och skillnader ser ni mellan era frågor? 
 3. Vad kan vi göra för att mildra problemet? 
 4. Vad kan ni lära av varandra?

 

 

Varför löser vi inte bara miljöproblemen?

Vi använde den här korta powerpointen för att systematisera upp miljöproblemen lite grann.

 

Ni ska skapa opinion kring er fråga i hållbar utveckling. 

Hade det inte varit kul att göra lite riktig nytta? Använda de kunskaper och den insikt som ni har nått i ert område nu? 

Tänkte väl det! 

Uppgiften nu blir att skapa en hemsida kring er fråga. Vi ska använda Google Sites och jag ska berätta hur ni ska göra. 

Uppgiften ni har framför er.

Ni ska fortsätta arbeta i de grupper som ni redovisade i. 

 • Visa på hur Sverige, EU och FN arbetar idag med att komma till rätta med ert problem. 
 • Föreslå en konkret förbättring som Sverige, EU eller FN skulle kunna göra. Er förbättring ska vara realistisk och möjlig att genomföra.
 • Uppvigla besökaren att själv engagera sig i frågan genom att ge förslag på vad man som individ kan göra för att nå en förbättring.

Er site består av minst tre oilka sidor alltså. Tänk på att använda alla de möjligheter som hemsideformatet erbjuder.  

Hur gör man en hemsida i Google Sites?

Börja med att gå till Sites. Du kommer dit om du klickar här.

Om du inte lyckas skapa en ny site så finns det hjälp att få av Gåggel genom att klicka här.

Välj nya Sites som bilden nedan visar:

 skapa sites rätt

Du ska nu ha fått upp en sida som ser ut så här:

hela sidan

 1. Ge Siten ett klatschigt namn.
 2. Titel på just den här sidan. Första sidan ska ha en titel som sammanfattar arbetet/sidan
 3. Här kan du lägga textrutor, bilder, videor osv.
 4. Här lägger du en bild eller en video.
 5. Här styr du vad du vill lägga till eller om du vill ändra design på hela sidan.
 6. Här styr du layouten på just den delen av sidan. Om du vill ha en bakgrundsbild t ex så ändrar du det här.

Lägga till en sida gör du så här:

lägga till sida

Ett smart sätt att få struktur på sidan är att använda de färdiga layoutmallarna som du hittar så här:

skapa sidan

 1. Infoga. Här hittar du vad du kan lägga in på sidan.
 2. Här hittar du layoutmallarna. Använd dem så du får struktur på sidan. En rörig hemsida är blahablaha. 
 3. Testa dig fram och använd lite olika saker från menyn här
 4. och här.

Så nu kan du göra en hemsida :-) 

 

Klimatmålet 1,5 grader.

Vad handlar klimatmålet om? Hur är det tänkt att världens stater ska klara att hålla det? I Sveriges Radio P1 Klotet så finns det ett program som jag vill att ni lyssnar på.

 

Frågor till radioavsnittet:

Varför finns det motstånd till att begränsa temperaturökningen till 1,5-grad? Hur ser motståndet ut?

Leta vidare bland avsnitten.

Om ni tittar igen listan över gamla program så hittar ni en massa matnyttigt till era grupparbeten, det finns om skogsavveckling, om Mangrove och om bilar t ex. Bläddra igenom utbudet och se vad ni kan hitta.