Varför löser vi inte bara miljöproblemen?

Vi använde den här korta powerpointen för att systematisera upp miljöproblemen lite grann.