Här hittar ni länkar till era hemsidor:

De problem som jätteräkan vållar och vilka lösningar som gruppen förespråkar kan du läsa om här. Jätteräkan.

De problemm som hajfensindustrin ställer till med (du behöver vara inloggad på ditt skolgogglekonto). Hajfenindustrin.

Elbilsproblematiken kan du läsa om här. Elbilen

Om de plaster som fyller våra hav och förslag på lösningar kan du läsa om här. Plasterna i haven.

Skövlingen av Amazonas, orsaker och lösning kan du läsa om här. Skövling av regnskog.

Textilindustrins påverkan på klimatet. Textilindustrin

Palmoljan och allt elände den produkten ställer till med kan du läsa om genom att följa länken. Palmolja.

Diskussionsgrupper:

Ni ska diskutera i bikupor. Ni gör så här; i Jätteräkan så ger ni varje deltagare en siffra 1-4, Hajfenorna gör likadant osv. Sen sätter sig alla 1:or sig i en grupp, 2:or i en osv. Ni som är femte hjulet sprider ut er i grupperna till sist.

Frågor:

  1. Vilka politiska lösningar förespråkade ni i er fråga? Jätteräkan kan börja berätta, sen är det hajfenans tur osv.
  2. Vilka likheter och skillnader ser ni mellan era frågor? 
  3. Vad kan vi göra för att mildra problemet? 
  4. Vad kan ni lära av varandra?