Konflikt, krig och konfliktlösning SH1

Vad är ett krig? 

Eftersom att FN kan ingripa om krig råder mellan två eller flera stater så måste vi ha bestämt vad som är ett krig. Om danska soldater kastar snöbollar på mig, är det krig då t ex? 

Vi gick igenom olika kriterier för vad ett krig är men innan det så tittade vi på hur FN arbetar för fred, och vilka vägar de försöker få stater att ta innan krig bryter ut. Detta förebyggande arbete är viktigt för FN. 

För att det ska vara ett krig så krävdes det ett visst antal döda, att vissa vapen används, att en krigsförklaring finns eller att Säkerhetsrådet anser att det är krig. Ju fler av kriterierna som är uppfyllda desto säkrare på att det är ett krig kan vi vara. 

Videoinspelning av genomgången: 

 

 

 

 

 

 

Vad hände 2020?

Minus pandemin då...  Ja, just det vad var det nu som var på nyheterna under 2020? Vad minns ni från det gågna året? 

Innan ni tittar på Årskrönikan så ska ni lista 3 inrikespolitiska och 3 utrikespolitiska händelser som ni minns från året. 

Ni ska sen titta på Årskrönikan genom att klicka här Rapport - Rapports årskrönika | SVT Play 

Vilka stora händelser hade ni glömt bort? Vilka var ni och Rapport överens om att de var viktiga nog att tas upp i programmet?

Vilka händelser, förutom pandemin, tror ni kommer gå till Historien? 

Vilka typer av händelser är det som uppmärksammas av media? Varför tror du det är så?

 

Republiken Dummedasien

Naturtillgångar: Fiske, Jordbruk, Skog, saknar olja eller andra energitillgångar

BNP/cap: 67 600

Befolkning: 8 000 000

% av BNP som går till militären: 4

Politiskt system: Demokrati, Neutrala

Språk: Malmöitiska 30 % Göingska 30 % Dummedasiska 40%

Religion: Protestantisk

Minoriteter: Malmöiter 35 % Göingar 35 % Dummedasier 30%

Kärnvapen: Nej

Brott mot mänskliga rättigheter: Nej, landet är ett sant paradis med inget förtryck av någon.

Viktiga historiska datum:

- 1810, se de andra länderna

1836 Representanter från de tre folkslagen (se ovan) bildar Republiken Dummedasien. Kungen hade tidigare avgått och folken var helt överens.

1859 Göinge försöker bryta sig loss, men misslyckas.

1860 - 1890 Ekonomiska och politiska reformer

1893 Allmän rösträtt för alla invånare.

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta område.

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, men Dummedasien vågar inte ingripa.

 

2006 Gränstvist med Ballonien, stora flyktingströmmar kommer från Ballonien. I övrigt verkligen landet Lagom, det går ganska bra med det mesta helt enkelt.

 

 

 

Monarkin Andersonien

Naturtillgångar: Rikt på skog och mineraler, stora mängder av järnmalm. Mycket avancerad industri.

BNP/cap i USD: 87 320

% av BNP som går till militären: 10

Befolkning: 60 000 000

Språk: Andersoniska 93 % Malmöitiska 7%

Politiskt system: Demokrati, allierad med Christiania

Religion: Protestantisk

Minoriteter: 10 % av befolkningen tillhör gruppen Malmöiter som bor i fd Malmö som Andersonien ockuperar (se karta)

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: dömdes 1950 för rasdiskriminering av malmöiter

Viktiga historiska datum:

1634 Efter ett krig med Dummedasien så tillfaller Staden Malmö landet

1704 Hela provinsen Malmö tillfaller landet

1704-1809 Landet krigar med Dummedasien om provinsen Malmö. Landet Christiania stöder ömsom Andersonien ömsom Dummedasien.

1810 Freden i Hossan skrivs under och provinsen Malmö är för alltid en del av Andersonien

1898 Rösträtt införs för män av Andersoniskt ursprung

1923 En revolution rasar i landets södra delar, Ballonien bryter sig ur och bildar en egen stat.

1923 - 1928 Inbördeskrig, se Ballonien

1929 Ballonien invaderar och ockuperar södra provinsen Malmö

1932 Rösträtt för kvinnor

1935 - 1940 Under parollen "Varje gång vår herre skiter, föds det nya malmöiter" drivs en hetsig kampanj mot malmöiterna.

1940 - 1953 Landets Malmöiter driver på för att få ökade medborgerliga rättigheter.

1954 Malmöiterna får fullvärdigt medborgarskap och rösträtt. Lagar förbjuder diskriminering av Malmöiter.

1956 Landet spränger sin första atombomb

1959 Bildar försvarspakt med Christiania, huvudfiende är Ballonien.

1960 Syd-malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, misslyckas.

1960 - idag, landet har en fantastisk ekonomisk utveckling och är nu rikast i världen.

 

 

 

 

 

Socialistkommunistiska Folkrepubliken Ballonien

Naturtillgångar: Rikt på olja och naturgas.

BNP/cap USD: 17 780

Befolkning: 25 000 000

% av BNP som går till militären: 35

Politiskt system: Socialistisk Diktatur

Språk: Andersoniska 100% (tillåter inte Malmöiterna att tala sitt språk)

Religion: Ateism

Minoriteter: Nej

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: Har upprepade gånger blivit dömda för tortyr och politisk förföljelse

Viktiga historiska datum:

1923 Kommunistisk revolution och bryter sig loss ifrån Andersonien.

1923 -1928 Inbördeskrig mellan kommunister och ickekommunister.

1929 Kommunisterna vinner

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta område.

1959 Provspränger sin första atombomb

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Andersonien men Ballonien vågar inte ingripa (eftersom Andersonien har kärnvapen)

1970 - 1983 Regelrätt krig med Christiania, Christiania tar oljerik landremsa som heter Kramfors.

1986 "Den nya tiden" - politiskt töväder, vissa politiska reformer genomförs. Slutar i fiasko 1993.

1993 Landet inleder sin "Ballt att vara i Ballonien"-isolering och satsar på självförsörjning av alla varor. Förtrycket ökar mot alla oliktänkande.

2006 Gränstvist med Dummedasien, små skärmytslingar ägde rum men Andersonien medlade och fick tillstånd ett vapen stillestånd.

2006 - idag, landet har svåra ekonomiska problem. Svält under 2013 och 2018. Alla högutbildade Ballonier försöker fly landet. Förtrycket är mycket stort idag.