Rysslands geopolitiska tankar.

Geopolitik = Hur ett lands utrikespolitik styrs av geografiska faktorer och gör att vissa utrikespolitiska beslut alltid är samma oavsett vem som styr landet. 

Jag använde den här powerpointen (klicka på raden så laddas den hem).

 

Powerpointen om Kina under 2000-talet (klicka på raden)

Vad ärdet som håller samman Kina? Vad är det som kan splittra Kina? 

Powerpointen jag använde om USA.

 

Konflikter att studera i grupp:

 

Alla grupper ska titta på:

a)  Berätta en bakgrundshistoria till er konflikt.

b)  Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

c)   Lista tre andra orsaker till konflikten?

d)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

e)   Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

 

Konflikterna:

1.     Afghanistan från 1979 till idag.

2.     Cypern från 1960-talet

3.     Etiopien – Eritrea 1980-talet till idag

4.     Georgien och Ryssland 2008

5.     Armenien och Azerbajdzjan om provinsen Nagorno-Karabach från 1990 till idag

6.     Jemen från delningen i Nord- och Sydjemen till dagens inbördeskrig

7.     Kashmir och motsättningen mellan Indien och Pakistan

8.     Kongo-Kinshasa från mitten av 90-talet till idag.

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/

Hur ska ni redovisa:

Muntliga presentationer som ni filmar och lämnar en länk till mig. Ca 15 min per grupp. Ni redovisar för era klasskamrater genom att sitta i tvärgrupper. Jag bedömer de filmer / presentationer ni lämnar in till mig.

Betygskriterier:

 

 E

 C

 A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.

 

Analysera en konflikt.

Alla grupper ska titta på:

a)Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

b)Lista tre andra orsaker till konflikten?

c)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

d)Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

Alla grupper ger en bakgrundshistoria till er konflikt.

Konflikterna:

1.    Afghanistan

2.    Cypern

3.    Etiopien – Eritrea

4.    Georgien

5.    Nagorno-Karabach

6.    Jemen

7.    Kashmir

8.    Kongo-Kinshasa

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/ (Kolla bibliotekets hemsida hur ni gör för att nå detta utanför skolans nätverk)

Instruktioner 

Redovisningarna ska vara ca 15 minuter långa. Det betyder att om ni bara har 7-8 minuter så har ni nog inte gått på djupet tillräckligt med frågan och inte analyserat tillräckligt. Om ni istället har 20-25 minuter material så har ni inte gjort tillräckligt urval av fakta. 

Presentationerna ska göras med hjälp av nyckelord på en powerpoint eller motsvarande. Tänk på att försöka förklara vad ni har kommit fram till i gruppen snarare än att återge exakt en text. Det är jättesvårt att komma ihåg ett manus och lätt att man kommer av sig och blir nervös. Det är mycket enklare att förklara vad man menar med ett nyckelord. Alla människor kommer av sig ibland och glömmer att säga vissa saker. Det spelar ingen roll för presentationen - huvudsaken är att ni förklarar så era klasskamrater förstår och lär sig något om den konflikt som ni är inlästa på. 

 

 E  C  A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.