Egna arbeten N20A 

Ämnen ni kan välja mellan:

1.    Ta reda på vilka de tre vanligaste brotten i Sverige är. Har de ökat eller minskat de senaste tio åren? Vad kan vi göra för att lösa detta? Vad säger experterna? Är det ett typiskt svenskt problem?

 

2.    Hur har gängkriminaliteten förändrats i Sverige de senaste tio åren? Har den ökat? Ändrat karaktär?

 

3.    Utred sambandandet mellan strängare straff och minskad kriminalitet.

 

4.    Jämför Sveriges straffskala för grova brott med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

5.    Jämför brottsligheten i Sverige med resten av EU. Sticker Sverige ut i något avseende?

 

6.    Hur fungerar Kriminalvården i Sverige? Är återfallsgraden hög i Sverige jämfört med EU? Vad tycker expertisen att man ska förändra i svensk kriminalvård?

 

7.    Hur har sexualbrotten utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

8.    Hur har antalet mord och dråp utvecklats de senaste trettio åren? Vad kan det bero på?

 

9.    Vilka hjälpmedel har den svenska polisen för att bekämpa brottsligheten, jämför med EU.

 

10. Är den svenska polisen bra på att lösa brott? Jämför med EU.

 

11. Har den svenska polisen blivit bättre eller sämre på att lösa brott? Jämför de senaste trettio åren.

 

Tidsplan:

Ni får skriva på lektionstid och får lektionerna vecka 41 och 42. Aktuella frågor planeras om, nya tider ligger i planeringen.

 

Formalia:

Texten ska vara på ca 2 A4. Ni ska skriva på lektionstid i klassrummet. Källangivelse ska finnas

 

 Kriterie/Betyg  E  C  A
 Analys

Grund analys som egentligen är en faktaredovisning

Obehandlad text till viss del

Slutsatser få och enkla

 Viss analys av fakta sker

 Texten används för att dra slutsatser till övervägande del.

 Slutsatserna är relevanta och besvarar frågorna som ställdes i början

 Texten är nyanserad och analyserande. Fakta anvvänds konsekvent till att dra slutsatser.

Slutsatserna är nyanserade och knutna till frågeställningen.

 Faktahantering 

 Enkla källor av uppslagsverkskaraktär har används. 

  Vetenskapliga källor har använts 

 Fakta är relevant och besvarar frågan. 

 Slutsatserna är lite dolda i texten

 Relevant och nyanserad faktahantering
 Formalia   Du uppfyller de formella kraven

 

 

 

 

 

 

 

Gängkriminalitet 

Ni ska lyssna på ett avsnitt av Konflikt https://sverigesradio.se/avsnitt/1222157 

Avsnittet kopplar den ökande gängkriminaliteten till cannabishandeln. 

Frågor 

Vilka orsaker till det ökande våldet tar programmet upp?

Hur ser Polisen på orsakerna?

Vilka lösningar diskuteras? 

I Vklass hittar ni instruktioner till hur ni ska få närvaro idag. 

 

Scenarier Gängkriminalitet.

Ni ska i grupper om 4-5 skapa ett scenario och utarbeta en lösning på ert scenario.

Hur ska ni göra när ni ska skapa ert scenario kring gängkriminalitet?

 • Ni behöver en huvudkaraktär.
  • Man eller kvinna?
  • Ålder?
  • Bostad, arbete, gift, barn osv? Livssituation helt enkelt
 • Hur ser brottsregistret ut?
  • Vad har personen gjort sig skyldig till tidigare?
  • Finns det missbruk, övergrepp eller annat i bagaget?
 • Vilket brott begår er karaktär?
 • Vilket straff ska utdömas enligt Brottsbalken?

När ni har skapat ert scenario så ska ni försöka hitta en så bra lösning som möjligt för er karaktär. Det ska ni göra utifrån ett antal olika funktioner i samhället:

 • Socialförvaltningen i kommunen. Vad kan de göra för att hjälpa? Hur ska de prioritera sina åtgärder? Vilka steg ska först vara lösta innan nästa tas? (Om det till exempel är en hemlös heroinist så är kanske missbruket det första att lösa.)
 • Polisen. Vad ska Polisen göra?
 • Vad ska Domstolen tänka på i domen? Finns det förmildrande omständigheter?
 • Vad ska Kriminalvården göra för att hjälpa?
 • Vad kunde ha gjorts för att förhindra att er huvudkaraktär hamnade i gängkriminalitet?
 • Hur ska ni göra för att den här individen om 5 år ska vara fri från gängkriminalitet?

Vi ska diskutera detta i seminarieform. Seminarier blir tisdagen den 22 och fredagen den 25 september. Gruppindelningen gör vi på lektionen på fredag. 

Länkar 

Brottsförebyggande rådet har släppt en rapport som du når här. Klicka här för att komma till rapporten

KRIS - Kriminellas rätt i samhället, driver en sida som heter Vägen ut. Klicka här för att komma till sidan

 

Svenska domstolar

Powerpointen som jag använde hittar du genom att klicka på den här raden.

Vad anser vi vara ett brott?

Idéen vad som är brottligt och kriminellt beteende har ändrats över tiden och ser olika ut i demokratier och diktaturer. Sverige har ju också en gång i tiden varit en Konungastyrd halvdemokrati med ett konservativt ledarskap. Hr såg våra lagar ut då? Idag ska ni få titta på Brottsbalken 1903. 

Ladda hem övningen genom att klicka här.