Vad behöver ni ha koll på till det lilla insperatestet? 

Vi tittade på brottsbalken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Här behöver ni ha koll på vad som menas med uppsåt. Ni behöver ha koll på att det finns grader av ett brott - alltså vad ringa brott skiljer ifrån ett grovt brott. Vilka straff har vi i Sverige? Vad innebär livstid? Ni behöver också ha koll på hur vi dömer vid flera brott. Alltså om jag misshandlar, mördar och stjäl en bil så läggs inte fängelsedomarna på varandra.

Sen tittade vi på den svenska rättsapparaten:

  1. Vilka är de olika instanserna i ett civilrättsligt mål?
  2. Lär dig skillnaden på gripa, anhålla och häkta.
  3. Huvudstrukturen i en rättegång med åklagaren som börjar ska du också ha koll på. 

Det ska vara det hela. Syftet är att kolla så att ni klarar "medborgarkunskapskraven" i ämnet. Jag ska vara snäll när jag formulerar frågorna och räknar med att alla ska ha alla rätt på testet.