Vad anser vi vara ett brott?

Idéen vad som är brottligt och kriminellt beteende har ändrats över tiden och ser olika ut i demokratier och diktaturer. Om ni funderar lite på det så kanske ni håller med om att det speglar ganska bra vilken typ av samhälle det är. Polen och Sverige är båda medlemmar i EU men har olika lagstiftning om abort t ex. Ryssland förbjuder homosexualitet. Demokratin vilar på vår lagstiftning. Insikt i det är dagens uppgift.

Sverige har ju också en gång i tiden varit en konungastyrd halvdemokrati med ett konservativt ledarskap. Hur såg våra lagar ut då? Idag ska ni få titta på Brottsbalken 1903. 

Ladda hem övningen genom att klicka här.