Jag listar frågor och svar efterhand som de kommer:

På en av dina presentationer om sambolagen har du skrivit "Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott". Vad betyder det egentligen och hur funkar det i praktiken?

Att få något på sin lott innebär att värdet av saken, i det här fallet en bostad, ska räknas som en del av uppgörelsen. Om Angelina och Brad är sambos i en gemensam villa och ska flytta i sär så händer följande: Vem har bäst behov av villan? Vi säger att Brad tar hand om de fulsnygga barnen Conny och Donny. Alltså är det han som har bäst behov av villan. Vi säger att den ligger i Staffanstorp och är värd 1 miljon kronor. Brad ska ha villan, då ska värdet delas mellan Angelina och Brad, och 500 000 kr avräknas på Brads del i separationen.  Om de hade en segelbåt värd 1 miljon också, så kan Angelina få den och värdet kan kvittas. Avräkning här är alltså ett krångligt sätt att säga att man kan kvitta värdet på olika saker mot varandra. 

Svenska domstolar och brott.

Vi ska idag gå igenom tre områden 

1. Olika juridiska områden

2. Olika domstolar och instanser

3. Frihetsberövande och regler för det. 

1. Olika juridiska områden.

Videon förklarar skillanden på civil-, förvaltnings-, och straffrätt. 

 Frågor:

1. Förklara skillnaden mellan civil- och förvaltningsrätt för en person från Staffanstorp.

2. Hittar du alla landets lagar i lagboken? 

2. Olika domstolar

 Frågor:

3. Samme Staffanstorpare undrar vad en instans är för något, förklara det för hen. 

4. Palmemordet började inte i Högsta domstolen, varför det? 

5. Vilka är de tre instanserna i en civilrättslig tvist?

3. Frihetsberövande

I videon så förklarar jag hur frihetsberövandet kan ske i olika nivåer: Förhör - Gripande - Anhållan - Häktning. 

 Frågor:

6. Det verkar vara en frågvis Staffanstorpare du fått på halsen för nu vill hen veta vad det är för skillnad på att vara Anhållen och Häktad. Förklara det är du snäll. 

7. Vem bestämmer om a)Gripnade? b) Anhållan? c) Häktning?

8. Varför låter vi inte Polisen ta hand om alla beslut? 

 

 

 

 

 

Några läsarfrågor från Svenska Dagbladet.

Fråga 1:

Fråga: Vi har blivit sambos på äldre dagar och äger halva bostadsrätten var. Båda två har numera vuxna barn sedan tidigare förhållanden. Hur vi ska skriva i testamentet så den kvarlevande får bo kvar i orubbat bo?

Vad gäller för barnens arv då? Kan man upprätta ett testamente själv?

Fråga 2:

Fråga: Jag vill helst inte att min bror (enda syskon) ärver mig. Jag har inga egna barn och enbart min mor i livet (95 år). Jag vill att hälften av min kvarlåtenskap går till min gamla gymnasieskola och till mitt tidigare universitet och resterande hälftendel till en god vän som jag inte är släkt med.

Är det möjligt att via ett testamente frånta min mor eller bror deras arvslott/ laglott eller behöver jag sälja fastigheter med mera och skänka behållningen innan min bortgång för att få det som jag vill?

/Anonym

Fråga 3:

Fråga: Jag och min man ska skiljas efter många år tillsammans och vi har inte något äktenskapsförord. Vi är överens om att bostadsrätten ska säljas och har påbörjat diskutera en bodelning.

Till saken hör att min far är gammal och dålig. Om jag får pengar i arv efter det att skilsmässan har gått igenom, har min man någon rätt till dem?

Vi har lyckats läsa oss till att man får ta bort personliga ägodelar från det som ska delas men vad menas egentligen med det?

Min man påpekade häromdagen att eftersom han har betalat en större del av våra gemensamma utgifter, då han alltid haft en högre lön, tycker han att han ska få mer än mig vid bodelningen. Kan det verkligen stämma?

/J

Fråga 4:

Fråga: Vi är ett gift par med två barn, A och B. Under årens lopp har vi fått hjälpa A ekonomiskt och vi räknar inte med att få tillbaka några pengar. Det har med tiden blivit ett avsevärt belopp. Nu vill vi se till så att allt är ”nollställt” inför framtida arvskifte.

Det är väl enklast att vi bara ger B samma summa pengar som A tidigare fått? Eller?

/Kalle

Material hittar du i powerpointen och broschyren från regeringen hittar du här under. 

Jag har spelat in avsnittet om arv för det hann jag inte gå igenom med er:

 

 

 

Sambo, äktenskap och arv

Sambolagen gäller indirekt och kräver alltså ingen handling från din sida. Om ett par bor på samma adress under äktenskapsliknande förhållande så omfattas de av lagen. När ett samboförhållande upphör så blir lagen aktiv. Huvudregeln är att egendom är personlig men kan avtalas att bli gemensam. 

Äktenskapet är däremot en juridisk handling. Den stora skillnaden mot Sambo är att all egendom som inte är avtalad som egen är gemensam. 

Arv följer arvsklasser. I första hand ärver barn sina föräldrar. OM den klassen är tom letar man i nästa, som är föräldrar, sen i syskon, syskonbarn och sist bland föräldrarnas syskon. Kusiner ärver inte i Sverige.

Länk till Sambolagen.

Länk till Äktenskapsbalken.

Länk till en bra skrift från Regeringen om arv.

Länk till min powerpoint.

Lagar och regler kring bostäder.

Boendeformer:

  • Äga hus.
  • Äga en bostadsrätt.
  • Hyra en lägenhet av någon annan.

Fastighetsägare och bostadsrätt

Den stora skillnaden ligger i ägandeförhållandena, och därmed också vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Om man köper ett hus så är man ensam fastighetsägare. Du har äganderätt till hela fastigheten.

Försäkringar, ombyggnader och yttre grejor måste man själv stå för.

Bostadsrätt innebär att Bostadsrättsföreningen äger fastigheten, du köper sen en andel av bostadsrättsföreningen, din lägenhet. Du har äganderätt till din lägenhet.

Föreningen är ansvarig för yttre grejor, föreningen försäkrar fastigheten, du måste försäkra dina egna grejor.

Ombyggnader betalas av föreningen

Föreningen brukar ha en fond för reparationer av typ diskmaskiner etc.

Kolla alltid upp föreningens ekonomi, som andelsägare är du t.ex. ansvarig för att outhyrda lägenheter blir betalda.

Hyresrätt

Hyresrätt innebär att du lånar, hyr, en annan, hyresvärdens, hus eller lägenhet. Du har inte äganderätt till lägenheten. Hyresvärden kan alltså bestämma att ombyggnad ska ske etc. Lagar om Hyresrätt hittar du i Jordabalkens 12 kapitel.

Du har dock Besittningsrätt.

Du ansvarar i stort sett enbart för att betala hyran. Detta innebär att du har få skyldigheter men även få rättigheter.

Fastighetsägaren ska betala även för vissa renoveringar inne i din lägenhet.

Hyresrätt i Lund.

De flesta av er kommer att bo i hyreslägenhet.

Två former av kontrakt som reglerar detta:

  • Förstahandskontrakt.
  • Andrahandskontrakt 

Första hand: innebär att du står som Hyresgäst. DU lånar alltså lägenheten av Hyresvärden.

Andra hand: innebär att du lånar lägenheten av någon som i sin tur hyr den från hyresvärden.

Ett kontrakt upprättas mellan två parter. Läs alltid noga igenom alla papper ni skriver på. Det papper du skriver på är du sen av lag tvungen att följa.

Andrahandskontrakt.

Många av er kommer att bo i en lägenhet under en kortare period innan ni får ett förstahandskontrakt. Jag själv flyttade 10 gånger under de 8 år jag pluggade på Universitet.

Många av de adresser jag haft har varit lägenheter jag lånat av någon kompis som varit utomlands en kortare period.

Du kan hyra en lägenhet möblerad eller omöblerad i andra hand.

LÄNK TILL LAGTEXT. 12 Kap reglerar hyresrätt.

Frågor kring hyresrätt

I 2§ anges hur ett hyresavtal ska upprättas.

Duger det med ett muntligt avtal? 

I 4§ finns hyrestiden reglerad.

Om du bott i en lägenhet i två månader och får en bättre. Kan du bara flytta till den andra lägenheten då? Om du bott mer än tre månader? 

I 5 § så finns bestämmelser för makar och sambos. Om du flyttar in i din sambos lägenhet och hen flyttar till Stockholm, får du kontrkatet på lägenheten då? 

I 9 § kan du läsa om hur noga du måste städa lägenheten innan du flyttar ut. Hur petig får hyresvärden vara? 

I 18 § kan du läsa om vad som ska finnas i lägenheten. Om hyresvärden kräver att du ska köpa ett eget kylskåp, vad gör du då? En frys? Persienner? 

i 20 § regleras hyran. Vad gäller för andrahandshyra? Får den vara hur hög som helst? 

I §§ 23-25 kan du läsa om vad du får och inte får göra i din lägenhet. Vilka rättigheter och skyldigheter har du? 

I §§ 39- 41 hittar du bestämmelser för Andrahandsuthyrning. Vad gäller? Vilka risker tar du om du hyr ut din lägenhet i andra hand?

I 42 § kan du läsa om skälen för vräkning. När kan du bli vräkt från din lägenhet? 

I 44 § kan du läsa om hur du gör om du glömt betala hyran. Hur gör du för att rädda situationen om du slarvat med hyran?