Jag listar frågor och svar efterhand som de kommer:

På en av dina presentationer om sambolagen har du skrivit "Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott". Vad betyder det egentligen och hur funkar det i praktiken?

Att få något på sin lott innebär att värdet av saken, i det här fallet en bostad, ska räknas som en del av uppgörelsen. Om Angelina och Brad är sambos i en gemensam villa och ska flytta i sär så händer följande: Vem har bäst behov av villan? Vi säger att Brad tar hand om de fulsnygga barnen Conny och Donny. Alltså är det han som har bäst behov av villan. Vi säger att den ligger i Staffanstorp och är värd 1 miljon kronor. Brad ska ha villan, då ska värdet delas mellan Angelina och Brad, och 500 000 kr avräknas på Brads del i separationen.  Om de hade en segelbåt värd 1 miljon också, så kan Angelina få den och värdet kan kvittas. Avräkning här är alltså ett krångligt sätt att säga att man kan kvitta värdet på olika saker mot varandra. 

Instuderingsfrågor om brott (klicka här så kan du ladda hem frågorna i word)

Vad är ett brott?

Ni ska med hjälp av Lagboken och Brottsbalken besvara ett antal frågor.

Brottsbalken hittar du här

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Uppgifter:

 1. I första kapitlet definieras vad som är en brottslig handling, hur lyder definitionen?
 2. Hur läser man tecknet ”§”?
 3. Nämn tre olika brott.
 4. Vad är tillgreppsbrott?
 5. Titta i 2 Kap. Om en tysk begår ett brott i Sverige, var ska denne tysk dömas?
 6. Vad handlar 3 Kap om?
 7. Vad skiljer ett dråp från ett mord?
 8. Vilket är maxstraff för mord?
 9. Vilka brott beskrivs i 4 Kap?
 10. 24 Kap reglerar något som kallas för ansvarsfrihet. Vad gäller?
 11. Tredje avdelningen 25 Kap och framåt handlar om påföljder. Vilka olika påföljder (straff) kan man dömas till i Sverige?
 12. Vad är det som avgör om ett brott är grovt eller inte?
 13. Om jag samtidigt begår två brott, hur ska jag dömas? T ex stjäl en bil samtidigt när jag flyr från ett mord.

 

Svenska domstolar och brott.

Vi ska idag gå igenom tre områden 

1. Olika juridiska områden

2. Olika domstolar och instanser

3. Frihetsberövande och regler för det. 

1. Olika juridiska områden.

Videon förklarar skillanden på civil-, förvaltnings-, och straffrätt. 

 Frågor:

1. Förklara skillnaden mellan civil- och förvaltningsrätt för en person från Staffanstorp.

2. Hittar du alla landets lagar i lagboken? 

2. Olika domstolar

 Frågor:

3. Samme Staffanstorpare undrar vad en instans är för något, förklara det för hen. 

4. Palmemordet började inte i Högsta domstolen, varför det? 

5. Vilka är de tre instanserna i en civilrättslig tvist?

3. Frihetsberövande

I videon så förklarar jag hur frihetsberövandet kan ske i olika nivåer: Förhör - Gripande - Anhållan - Häktning. 

 Frågor:

6. Det verkar vara en frågvis Staffanstorpare du fått på halsen för nu vill hen veta vad det är för skillnad på att vara Anhållen och Häktad. Förklara det är du snäll. 

7. Vem bestämmer om a)Gripnade? b) Anhållan? c) Häktning?

8. Varför låter vi inte Polisen ta hand om alla beslut? 

 

 

 

 

 

Några läsarfrågor från Svenska Dagbladet.

Fråga 1:

Fråga: Vi har blivit sambos på äldre dagar och äger halva bostadsrätten var. Båda två har numera vuxna barn sedan tidigare förhållanden. Hur vi ska skriva i testamentet så den kvarlevande får bo kvar i orubbat bo?

Vad gäller för barnens arv då? Kan man upprätta ett testamente själv?

Fråga 2:

Fråga: Jag vill helst inte att min bror (enda syskon) ärver mig. Jag har inga egna barn och enbart min mor i livet (95 år). Jag vill att hälften av min kvarlåtenskap går till min gamla gymnasieskola och till mitt tidigare universitet och resterande hälftendel till en god vän som jag inte är släkt med.

Är det möjligt att via ett testamente frånta min mor eller bror deras arvslott/ laglott eller behöver jag sälja fastigheter med mera och skänka behållningen innan min bortgång för att få det som jag vill?

/Anonym

Fråga 3:

Fråga: Jag och min man ska skiljas efter många år tillsammans och vi har inte något äktenskapsförord. Vi är överens om att bostadsrätten ska säljas och har påbörjat diskutera en bodelning.

Till saken hör att min far är gammal och dålig. Om jag får pengar i arv efter det att skilsmässan har gått igenom, har min man någon rätt till dem?

Vi har lyckats läsa oss till att man får ta bort personliga ägodelar från det som ska delas men vad menas egentligen med det?

Min man påpekade häromdagen att eftersom han har betalat en större del av våra gemensamma utgifter, då han alltid haft en högre lön, tycker han att han ska få mer än mig vid bodelningen. Kan det verkligen stämma?

/J

Fråga 4:

Fråga: Vi är ett gift par med två barn, A och B. Under årens lopp har vi fått hjälpa A ekonomiskt och vi räknar inte med att få tillbaka några pengar. Det har med tiden blivit ett avsevärt belopp. Nu vill vi se till så att allt är ”nollställt” inför framtida arvskifte.

Det är väl enklast att vi bara ger B samma summa pengar som A tidigare fått? Eller?

/Kalle

Material hittar du i powerpointen och broschyren från regeringen hittar du här under. 

Jag har spelat in avsnittet om arv för det hann jag inte gå igenom med er:

 

 

 

Sambo, äktenskap och arv

Sambolagen gäller indirekt och kräver alltså ingen handling från din sida. Om ett par bor på samma adress under äktenskapsliknande förhållande så omfattas de av lagen. När ett samboförhållande upphör så blir lagen aktiv. Huvudregeln är att egendom är personlig men kan avtalas att bli gemensam. 

Äktenskapet är däremot en juridisk handling. Den stora skillnaden mot Sambo är att all egendom som inte är avtalad som egen är gemensam. 

Arv följer arvsklasser. I första hand ärver barn sina föräldrar. OM den klassen är tom letar man i nästa, som är föräldrar, sen i syskon, syskonbarn och sist bland föräldrarnas syskon. Kusiner ärver inte i Sverige.

Länk till Sambolagen.

Länk till Äktenskapsbalken.

Länk till en bra skrift från Regeringen om arv.

Länk till min powerpoint.