Instruktioner grupparbetet N18D

Arbetsområden:

Problem i media

  • Kändisskapet och privatlivet.
  • Politiker och mediaberoendet. Lätta och snabba lösningar på svåra problem?
  • Övervakning och privatliv. Hur mycket information om oss vill vi ska spridas. Finns det risker med den utveckling vi ser idag?
  • SVT och statens inflytande. Vad finns det för för- och nackdelar med statligt finansierad media? Hur ser ägandestrukturen ut på annan media? Finns det problem med privatägd media?
  • Upphovsrätten kontra delningskultur. Hur ser framtiden ut där? Vilka problem och möjligheter ser ni? Har ni lösningar på dem?
  • Världsbilden och vår politiska uppfattning får vi från media, hur har framväxten av sociala media påverkat detta? Finns det möjligheter och problem för demokratin i detta?

Hemsida:

Den bör ha minst tre undersidor. En med en beskrivning av problemet idag med exempel på detta ur verkligheten – några illustrerande bra exempel. En problematiserande sida där man tar upp olika sidor av problematiken, för- och nackdelar, jämförelse med förr eller annat som man tycker är lämpligt. En tredje sida som diskuterar lösningar på problemet.

Man får göra fler undersidor så klart. Man får hemskt gärna länka och använda sig av videoklipp etc.

Muntlig presentation:

Presentationen ska beskriva problemet idag. Problematisera kring frågan och visa på t ex för- och nackdelar. Den ska avslutningsvis ge förslag på lösningar och en blick framåt. Tidsmässigt så bör den vara 15-20 min lång totalt.

Bedömningsgrunden kommer vara: 

 Osäker faktahantering

Obehandlad information

Grund analys

Säker faktahantering

Information har bearbetats 

Analys av fakta

Säker nyanserad faktahantering

Nyanserad information

Nyanserad analys av fakta

E C A