Testet i morgon på riskdag och regering.

Ni kommer att skriva ett Inspera prov. Koden läggs ut på Vklass i morgon bitti. En liten del kommer vara ett antal faktafrågor. Den här gången kommer ni att ha väldigt kort tid på er att svara för att ni inte ska hinna kolla alla fakta i boken. Den delen av provet kommer att räknas som 10% av hela provresultatet. Den är till för att kolla så grundläggande fakta sitter. Ni MÅSTE ha en dator eller telefon som fungerar med Safe browser. 

Den andra delen kommer bestå av en eller flera öppna frågor och då får ni använda anteckningar och annat till er hjälp. MEN tiden kommer vara begränsad även här för att ni ska testas på era kunskaper, inte hur snabba ni är att kolla saker på nätet ;-). Den delen kommer göras i Classroom. Vi testar idag så ni kan komma åt Classroom. Vi testar Classroom idag. 

Frågestund idag

Jag kommer lägga ut en länk till ett Google Meet på Vklass. Klicka på länken och öppna den i Chrome. Du måste vara inloggad på ditt skolgoogle i Chrome för att det ska funka. Kolla redan nu så att du har Chrome, och att du är inloggad på Skolgoogle i Chrome. Närvarokollen sker där idag.

Jag har redan fått några frågor som jag besvarar här:

I ett utskott, skriver man både motmotioner och kommer fram till ett betänkande? Ja

I så fall kan en motmotion vara inkluderad i ett betänkande? Ja, den är inkluderad.

 

Hur går undersökningen till i ett departement? Vem kan man skicka remisser till och vad gör man utöver det? Fakta och åsikter samlas in och bedöms av tjänstemän. Remiss skickas till de delar av samhället som bedöms sitta inne på en intressant eller viktig åsikt i frågan.

 

Varför debatterar man om ett granskningsbetänkande i riksdagen? Man debatterar för att allmänheten ska kunna höra hur politikerna tänkt i frågan och varför de tycker som de tycker.

 

När en lag har beslutats i EU, ska det ske en votering i kammaren då eller lagen tillämpas direkt? EU-lagstiftning är speciell så den tar vi inte på provet.

 

På vilket sätt är justitieombudsmannen ett verktyg för riksdagen att kontrollera regeringen? JO granskar myndigheternas beslut. Myndigheter utför Riksdagens beslut och behöver granskas så att de gör som lagstiftaren menade. Regeringen har ansvar för myndigheter.

 

Svenskt statsskick - Riksdag och Regering

Hur hänger alla delar i hop?

Sidan är upplagd så här:

 1. Hur fördelas arbetet mellan Riksdagen och Regeringen - alltså vem gör vad? 

 2. Hur arbetar Riksdagen? Utskott och Plenisalen undersöks.

 3. Hur arbetar Regeringen? Departement och Ministrar undersöks.

 4. Hur stiftas och verkställs lagar? Från ax till limpa. 

 5. Riksdagen kontrollerar Riksdagen, hur fungerar kontrollmakten? Vi tittar på KU, Misstroende och annat smått och gott.

 6. Hur ser regelboken ut? Vi tittar på de fyra grundlagarna och hur vår demokrati skyddas i lagboken.

Varje del har frågor och material. 

Min presentation av Riksdagen och Regeringen:

 

 

 

 

1. Hur fördelas arbetet mellan Riksdag och Regering.

Regeringen arbetar åt Riksdagen. Det är Riksdagen som bestämmer och lagstiftar. Regeringens funktion är att verkställa besluten.  

 

 

 

 

Frågor till arbetsfördelningen:

 1. Vad menas med att Regeringen verkställer besluten?

 2. Varför har Riksdagen kontrollmakt över Regeringen?

 3. Vad är skillnaden mellan en Motion och Proposition?

 

2. Hur arbetar Riksdagen? 

Frågor till Riksdagens arbete

 1. Förklara de termer som står med fet stil i texten ovan.
 2. Förklara för en elev i årskurs åtta hur Riksdagen arbetar. Använd dig av tre punkter och max tre meningar per punkt. Den lilla åttan ska fatta vad du menar ;-) 

 

Video med förklaring slutar titta vid 7min 50 sek när jag börjar prata om Regeringen.

Hur arbetar Riksdagen?

Som videon förklarade så arbetar Riksdagen dels i Plenisalen, även kallad Kammaren, och i Utskott. Detta var precis vad ni gjorde i Riksdagsrollspelet. 

I UTSKOTTEN så förbereds lagstiftningen. Då behöver alla partier kunna säga sitt om ett förslag från Regeringen. Det är ju inte Regeringen som ska bestämma. Alltså måste Riksdagen bereda lagen. Det gör de genom att ta ställning till Regeringens Proposition. Pappert de skriver om de vill ha ändringar eller de vill ha en helt annan lagstiftning än den regeringen föreslog kallas Motmotion

När utskottet har diskuterat frågan så ska de berätta för resten av Riksdagen vad de tycker. Den bunte papper de skriver då kallas för ett Betänkande. Om du smakar lite på ordet Betänkande så förstår du vad det är. Det är just en samling tankar som utskottet har om just det här lagförslaget. Utskottet tänker ju främst på hur andra i Riksdagen ska rösta om det här förslaget. Alltså skriver de i sitt betänkande vad de andra ska rösta. Betänkandet är alltså utskottets samlade uppfattning av vad som ska beslutas. 

I PLENISALEN så röstas det om betänkandet. När det röstas i Sveriges Riksdag kallas det votering. I Plenisalen kan ledamoten rösta Ja, Nej eller Avstå.

 

3. Hur arbetar Regeringen?

Frågor till Regeringens arbete

 1. Förklara skillnaden på Utskott och Departement för mig.

 2. Vilka arbetsuppgifter har Regeringen enligt dem själva?

 3. Vad gör Regeringen på ett Regeringssammanträde?  

 

 

Regeringens hemsida förklarar.

Klicka på den här raden och kom till Regeringens egna förklaring till vad de jobbar med.

Sen kan du klicka här och läsa om vad ett Regeringsärende och ett Regeringssammanträde är.

Adjunkten förklarar (förvirrar).

Regeringen arbetar alltså kollektivt, det är hela regeringen som är ansvarig för beslut och för att verkställandet av lagar går rätt till. Chef för Regeringen är Regeringschefen, i Sverige har hen titeln Statsminister. Skriver ni Stadsminister på provet så sumpar jag er cykel. StaTsminister i nuvarande regering är Stefan Löfven. 

Regeringen arbetar i olika Departement, som har en Minister som chef. Resten som arbetar där är Tjänstemän

 

4. Lagstiftningsprocessen. 

Nu kan du lagstiftningsprocessen i Sverige. Du kanske inte tror mig men vi gör ett försök så ska du se. Svara på frågorna efterhand:

Vi tänker oss att vi börjar med att Regeringen ska skapa en Proposition. 

 • Arbetet börjar på Departementen. 
 • Beskriv hur Departementet arbetar fram en Proposition
 • Nu har Ministern fått Propositionen.
 • Vad gör Regeringen med förslaget nu? 
 • Nu har Riksdagen fått Propositionen.
 • Hur arbetar Riksdagen med förslaget nu?
 • Nu ska beslutet verkställas.
 • Hur arbetar regeringen med verkställandet av lagen?

Riksdagen och Regeringen förklarar:

Riksdagens hemsida förklarar deras del av arbetet så här: https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/

Regeringen förklarar sin del så här: https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/

Hur arbetar Regeringen och Riksdagen med EU-frågor? Skiljer det sig från "vanlig" lagstiftning? 

 

5. Riksdagens kontrollmakt. 

Riksdagen har en pedagogisk och bra hemsida som tar upp allt du behöver veta om kontrollmakten: https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/

Riksdagens video som förklarar detta bra:

 

 

Frågor till den hemsidan och videon:

 1. Hemsidan nämner i början fem verktyg som riksdagen kan använda för att kontrollera regeringen. Nämn dem.
 2. Hur pass bra kontroll-verktyg tycker du att KU är? Nämn en förbättring du skulle vilja ha för att demokratin i Sverige skulle bli starkare.
 3. Vad är skillnaden mellan en interpellation och frågestund? 
 4. Redogör för hur Misstroendeförklaring fungerar.

 

 

6. Frågor till grundlagarna

Fråga 1 

Vilka är de fyra grundlagarna och vad reglerar de? Vilken status har Riksdagsförodningen? 

Fråga 2 

När blev Kungen lagstadgat av med makten?

Öppna länken till Regeringsformen.

Fråga 3 

I ”1 Kap. Statsskickets grunder” anges grunden för vår demokrati.

1 § Definierar den svenska demokratin, hur?

Fråga 4

2 § Definierar alla människors lika värde, vad lägger den svenska staten i det begreppet?

Fråga 5

4 § definierar Riksdagens arbete, hur?

Fråga 6

2 Kap. ”Grundläggande fri- och rättigheter” listar våra medborgerliga rättigheter.

Underrubrikerna räknar upp de olika rättighetsområdena, vilka är det?

Fråga 7

3 Kap innehåller reglerna för Riksdagen. Läs igenom.

Fråga 8

5 Kap 8§ reglerar Kungens straffrihet, vad gäller?

Fråga 9

I 5 Kap så regleras Statschefen, står det något om Kungens rösträtt?

Öppna länken till Successionsordningen.

Fråga 10

§ 4 Reglerar Kungafamiljens religiösa tillhörighet, får Victoria konvertera till katolicismen?

Fråga 11

§ 5 Får Prinsessan Estelle på sin 18-årsdag sticka till Las Vegas och gifta sig med flickvän?

Fråga 12

§ 7 Får Victoria sticka till Köpenhamn en helg utan att Pappa Kungen godkänner det?

Tryckfrihetsförordningen

Fråga 13

Hur gammal är den svenska Tryckfrihetsförordningen?

Fråga 14

Vad innebär Offentlighetsprincipen?

Fråga 15

I 1 Kap. 14 § Regleras barnpornografi. Vad gäller?

Fråga 16

I 7 Kap regleras de andra tryckfrihetsbrotten, bl a 6 § Hets mot folkgrupp. Är det förbjudet att vara nazist? Vad är det förbjudet att göra?

Fråga 17

Vilka är de andra tryckfrihetsbrotten?

Yttrandefrihetsgrundlagen

Fråga 18

Vilka medier styr den?

Fråga 19

5 Kap 1 § reglerar yttrandefrihetsbrott, skiljer de sig från tryckfrihetsbrotten?

 

 

 

 

 

 

 

Kontrapropositionsvotering

Så här röstar man i Riksdagen. Ladda hem en powerpoint och njut genom att klicka på den här raden

Du ska ta reda på vad du tycker i Riksdagsrollspelet.

På Vklass finns en lista med vilket parti och utskott du sitter i. 

På Rollspelets hemsida https://riksdagkattesa.wordpress.com/ hittar du regeringens proposition under rubriken för det utskott du ska sitta i och vad ditt parti står ideologiskt under regler. Det ska du redan veta för det jobbade vi med innan lovet.

Uppgift tors 27/2

 •  Ta reda på vilket utskott du sitter i
 • Läs vad propositionen i det utskottet
 • Skriv ner tre ståndpunkter som du har i denna fråga. Ta med dem till fredagens lektion.

Inför Riksdagsrollspelet.

När är det? Klicka här för att komma till schemat.

Vad ska ni göra nu då? 

På Vklass ligger en lista med vilket parti och vilket utskott du ska vara med i. 

Partierna:

Du ska titta på videon som ligger här nedanför. I den kan du se vilken ideologi och grundsyn ditt parti har i alla frågor. Du får anpassa detta efter de olika politiska frågorna i utskotten. 

Det är viktigt att du lyssnar på vad de andra partierna tycker och ser vem du skulle kunna samarbeta med i utskotten. 

 

Utskotten och arbetet inför och under rollspelet

Ni kommer att arbeta i olika utskott. I utskottet har Regeringen lagt en proposition som ni ska skriva en motmotion till. Vill ni ha igenom ert förslag istället för Regeringens så måste ni samarbeta med de andra partierna och få majoritet i Riksdagen för er motmotion. 

Motmotionerna ska vara inlämnade den 11 mars. För att underlätta detta så har ni mingel den 9 mars då ni kan träffa de andra partierna och gå runt och förhandla med er motion. 

Klicka här och kom till sidan med regler och annat

På torsdagen 13 febr så ska ni titta igenom alla videor på denna sida.