Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valtt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon

 

Uppgiften Konstruera ert eget statsskick.

Ni delade in er i grupper om ca 4 elever. 

Ni ska ändra det svenska statsskicket så att det blir mer demokratiskt. Ni har fritt fram att ändra alla nivåer och delar av det. Ett slugt sätt att göra uppgiften är att:

  • Identifiera ett antal problem och svagheter i vårt statsskick idag.
  • Lösa dem genom att ändra 
  • Motivera och visa hur det är mer demokratiskt med er ändring.

Ni ska lämna in två saker till mig. 1) En powerpoint som pedagogiskt förklarar ert statsskick. 2) En skriftlig motivering till hur era förändringar stärker demokratin i Sverige. 

Inlämning sker i Vklass efter lovet.