Login Form

Logga in med ditt användarnamn som du skapade när du skapade en prenumeration. Log in with the user name you created when you subscribed.

Varför Adjunkten?

 

Sidan har funnits på nätet i drygt tio år nu och innehåller material gjort av undervisande lärare, beprövat i verkliga klasser. Jag som driver sidan arbetar heltid som lärare på Katedralskolan i Lund sedan 1998. Syftet med sidan är och har alltid varit att hjälpa lärare att få inspiration, glädje och hjälp i sitt yrkesutövande. 

Uppe i menyn finns ett Önskemål-formuläri vilket du som lärare kan önska material.  Jag kommer dagligen att uppdatera sidan med mitt material. Allt nytt material som jag gör till mina klasser lägger jag här. 

För att jag ska kunna ägna den här sidan den tid den tar så kommer jag att ta en liten abonnemangsavgift. I menyn kan du klicka dig fram till ett abonnemang. En månad kostar 15 kr, ett halvår 50 kr och ett helår 90 kr. Då får du tillgång till allt material från hur många plattformar som helst. Du kan alltså lösa ett abonnemang och låta hela din klass använda materialet. 

Support:

 Facebook: Adjunkten.com  Email: use Request in the menu. Använd önskemål i menyn. 

Adjunkten erbjuder:

Ett abonnemang - Ett år - Allt material