Frågor ni kan ställa er för att få ordning på Generalförsamlingsfrågorna: