Hemtenta Första världskriget Hi1

Varför utvecklades kriget till ett världskrig? Vilka orsaker till konflikten tycker du är viktigast för att förklara att det blev ett världskrig? 

Vilka konsekvenser fick kriget för Europas människor? Här måste ni tänka främst på människor på 20- och 30-talen. Ni vet ju vad som kommer sen med Hitlertyskland t ex. 

I uppgiften ingår att själv kunna definiera frågan så att du kan ge ett nyanserat analyserande svar.

 

Formalia

Ni ska lämna in i Classroom, inlämningstider ligger där. Arbetet ska vara max 1000 ord. (ca 2 A4).

Ni ska skriva i det Google Doc som delas med er i Classroom. Detta för att jag ska kunna spåra ändringar och ha koll på att det är ni som skriver.

Kriterie

E

C

A

Analys

En grundläggande analys finns. Dessa analyser syns i slutsatserna.

En utförlig analys finns genomgående. Dessa analyser lyfts fram i slutsatserna

En utförlig och nyanserad analys finns genomgående i texten. Dessa analyser är framträdande i slutsatsen.

Fakta

Grundläggande fakta används korrekt.

Fakta används på ett relevant och korrekt sätt.

Fakta är relevant och analytiskt använt.

Formalia

Arbetet fyller de formella krav som ställdes.

 

Fredsförhandling efter kriget. 

 

 

 

 

Första världskriget 1914-1918.

Hela powerpointen:

 

Varför ska man läsa om Första världskriget?

Titta på kartan över Europa 1914. Som du kan se så är Europas gränser väldigt annorlunda emot idag. Utmärkande för 1914 års Europa är att stora imperier styr över kontinenten och världen. Fyra av dessa imperier kommer att gå under i krigets söndermalande krafter. När imperier faller så får det väldigt stora konsekvenser för befolkningen inom deras gränser. Tänk själv hur mycket av din vardag som faktiskt definieras av att du bor i just Sverige. Om du till exempel levde mellan 1910 och 1991 i staden Uzjhorod i Ukraina så har du varit medborgare i fem olika stater utan att ha flyttat en meter:

 1. 1910 – 1920 bor du i Österrike-Ungern
 2. 1920 – 1938 bor du i Tjeckoslovakien.
 3. 1938 – 1945 bor du i Ungern
 4. 1945 – 1991 Sovjetunionen
 5. 1991 – Ukraina

I Mellanöstern ser vi fortfarande konsekvenserna efter uppdelningen av det Osmanska väldet efter kriget. Alla riken i området skapades eller fick sina gränser av Storbritannien och Frankrike efter kriget.

En minst lika viktig konsekvens av kriget är vad den gör med en hel generation av människor. Av de miljoner soldater som tillbringar år efter år i vidriga skyttegravar, som ser sina kamrater mejas ner av granateld och maskingevär är det många som får traumatiska minnen för resten av livet. De miljoner barn som blir faderlösa, mödrar som mister sina söner, änkor som blir ensamma har svårt att acceptera att deras offer ska vara för inget.

Ska man förstå Hitlers brutalitet, det tyska folkets ilska över Versaillesfredens villkor och därmed många av orsakerna till det brutala andra världskriget, så behöver man insikt i det förstas villkor.

Första världskriget var urkatastrofen och freden efter kriget innebar den största ändring av Europas gränser som kontinenten skådat sedan Romarriket föll samman.

 

Vi tittar på dokumentären Folkets Århundrade 1914.

Frågor att fundera över följande medan du ser dokumentären:

 • Vilka förväntningar på kriget och soldatlivet hade man generellt innan man skippades iväg?
 • Vilken träning och mental förberedelse fick soldaterna innan de skeppades iväg?
 • Hur var soldatlivet i skyttegravarna?
 • Hur upplevdes striderna?
 • Hur mycket rapporterades hem till hemmafronten?

 

Vilka orsaker till konflikten bör jag ha koll på?

M I I N A orsaker är minnesregeln, läses Militära Imperialismen/Industrialismen Nationalismen Allianser.

Militära

Kulsprutan, artilleriet, taggtråden och pansarbåten är enkelt sammanfattat vad som menas här.

Imperialismen Industrialismen

Imperialismen och önskan om att få tillgång till koloniernas varor och råvaror. Också prestigen i att ha många kolonier är viktigt. Handeln med kolonierna och frakten av alla de miljoner varor som ska färdas mellan Europa och resten av världen sker till havs. Det är alltså oerhört viktigt för Storbritannien att kontrollera haven, annars riskerar de att förlora kontrollen över handeln och sina kolonier. 

Nationalismen

I de stora imperierna så bodde det folk med olika tro, språk och kultur. I bl a Österrike-Ungern så får dessa nationalistiska rörelser betydelse då de strävar efter självständighet. Serbiens strävande emot Österrike-Ungern är ett exempel på en sådan konflikt som spiller över på de andra orsakerna och bidrar till att kriget börjar.

Allianser

De europeiska imperierna hade under 1800-talet slut och 1900-talets början knutit upp sig i allianser som gör att de dras in i en stor konflikt som annars hade kunnat bli ett lokalt krig. 1913 så var det tex krig på Balkanhalvön utan att det ledde till världskrig.

Ingen orsak räcker ensam för att förklara utbrottet av kriget, men tillsammans så vållar de konflikten.

 

 

Videoinspelning av min genomgång

 

 

Frågor till orsakerna:

Öva dig i att resonera kring vilken av orsakerna som du tycker är viktigast och i att argumentera varför du tycker det.

Ta var och en av dem och förklara varför de bidrog till att det blev ett krig.

Varför räcker det inte med den enskilda orsaken? Varför är t ex inte Allianser och bara Allianser en tillräcklig orsak?

 

Kriget bryter ut. 

Allianserna förklarar delvis varför stora imperier drar igång sina krigsplaner efter Princips skott. 

 • Ryssland är språkligt och kulturellt bundet till Serbien.
 • Österrike-Ungern har samma bindning till Tyskland.
 • Storbritannien känner sig hotat av Tyskland eftersom de är helt beroende av att kontrollera haven. Varför är haven så viktiga för Storbritannien? 
 • Frankrike är revanschsugna för de landförluster som de gjorde i Fransk-Tyska kriget 1870-71. Även frankrike känner sig hotat av ett starkt växande Tyskland.
 • Tyskland ligger inklämt mellan Frankrike och Ryssland. Två fiender på endera sidan. För att överleva behöver Tyskland anfalla dem en i taget om det skulle bli krig.

Det som får krigshjulen att börja rulla är Österrikes krav på Serbien efter Skotten i Sarajevo. Serbien stretar emot och Ryssland börjar bli oroligt att Österrikes krigshot mot Serbien även ska innebära att Ryssland anfalls. Alltså börjar Ryssland, för säkerhets skull, att mobilisera sin armé, vilket innebär att de utrustar och tränar sin armé, kallar in soldater till regementen och plockar fram vapen ur lagren. Det är hundratusentals män som får brev på posten att det är dags att infinna sig vid regementen runt om i Ryssland. Det är så klart omöjligt att dölja för spioner från t ex Tyskland. Alltså får Tyskland fort reda på att något är i görningen i Ryssland. Om du var tysk kejsare sommaren 1914, skulle du då tagit en wurst till och tagit det lugnt? Eller skulle du mobilerat din armé också? 

När första slaget är utdelat - genom att Tyskland invaderar Belgien - så rullar resten igång av sig självt nästan. 

 

Genomgången

 

 

Frågor till utbrottet av kriget:

 1. Redogör med fem meningar för händelsen "Skottet i Sarajevo".
 2. Vad var Schlieffenplanen?
 3. Varför blev det ett skyttegravskrig på Västfronten?

 

Själva kriget

Här visade jag bilder från främst Verdun och slagfälten läng med floden Somme och från Belgien. 

 

 Frågor till bilderna:

 1. Varför kan man inte vandra runt fritt i området runt Verdun idag?
 2. Varför inledde Storbritannien en offensiv vid floden Somme?
 3. Vad var "Pal's Battalion"?
 4. Vad hände med desertörer? 
 5. Varför har brittiska politiker en vallmo i kavajslaget i november?