Analysera en konflikt.

Alla grupper ska titta på:

a)Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

b)Lista tre andra orsaker till konflikten?

c)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

d)Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

Alla grupper ger en bakgrundshistoria till er konflikt.

Konflikterna:

1.    Afghanistan

2.    Cypern

3.    Etiopien – Eritrea

4.    Georgien

5.    Nagorno-Karabach

6.    Jemen

7.    Kashmir

8.    Kongo-Kinshasa

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/ (Kolla bibliotekets hemsida hur ni gör för att nå detta utanför skolans nätverk)

Instruktioner 

Redovisningarna ska vara ca 15 minuter långa. Det betyder att om ni bara har 7-8 minuter så har ni nog inte gått på djupet tillräckligt med frågan och inte analyserat tillräckligt. Om ni istället har 20-25 minuter material så har ni inte gjort tillräckligt urval av fakta. 

Presentationerna ska göras med hjälp av nyckelord på en powerpoint eller motsvarande. Tänk på att försöka förklara vad ni har kommit fram till i gruppen snarare än att återge exakt en text. Det är jättesvårt att komma ihåg ett manus och lätt att man kommer av sig och blir nervös. Det är mycket enklare att förklara vad man menar med ett nyckelord. Alla människor kommer av sig ibland och glömmer att säga vissa saker. Det spelar ingen roll för presentationen - huvudsaken är att ni förklarar så era klasskamrater förstår och lär sig något om den konflikt som ni är inlästa på. 

 

 E  C  A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.

 

 

 

 

 

Instuderingsfrågor i boken

Ni arbetade med boken under en lektion. För er andra så använder vi Reflex.

Sidorna

427 - 431 Om aktörer

432 - 435 Om FN

439 - 443 Om Krig

445 - 447 Om Krigets lagar

Ni ska hoppa över de gröna faktarutorna, de är fördjupningar till SH 2 och SH 3. 

Frågorna

På sidan 458 hittar ni frågorna. 

Ni skulle besvara fråga 1 - 7 och 13 - 17 

Lyssna på utrikesminister Ann Lindes utrikespolitiska deklaration

 

Ni ska bara lyssna på hennes första tal (ca 20 minuter långt). Vill ni läsa talet istället så klicka här.

Frågor:

  1. Varje gång utrikesministern säger Herr/fru Talman så tar hon upp en ny punkt i vår utrikespolitik. Vilka är punkterna?
  2. Vad vill Sverige göra för klimatförändringarna? För att öka jämställdhet och demokrati?
  3. Hur ser Regeringen på Alliansfriheten?
  4. Hur påverkar vårt medlemskap i EU alliansfriheten?
  5. Hur vill Regeringen hantera Ryssland och Ukraina? 
  6. Ses Ryssland som ett hot?
  7. Vad anser du om Sveriges utrikespolitik? Ska vi vara tuffare mot någon? Gör Linde några fel enligt dig?

 

 

 

 

 

 

Konflikt, krig och konfliktlösning SH1

Vad är ett krig? 

Eftersom att FN kan ingripa om krig råder mellan två eller flera stater så måste vi ha bestämt vad som är ett krig. Om danska soldater kastar snöbollar på mig, är det krig då t ex? 

Vi gick igenom olika kriterier för vad ett krig är men innan det så tittade vi på hur FN arbetar för fred, och vilka vägar de försöker få stater att ta innan krig bryter ut. Detta förebyggande arbete är viktigt för FN. 

För att det ska vara ett krig så krävdes det ett visst antal döda, att vissa vapen används, att en krigsförklaring finns eller att Säkerhetsrådet anser att det är krig. Ju fler av kriterierna som är uppfyllda desto säkrare på att det är ett krig kan vi vara. 

Videoinspelning av genomgången: 

 

 

 

 

 

 

Vad hände 2020?

Minus pandemin då...  Ja, just det vad var det nu som var på nyheterna under 2020? Vad minns ni från det gågna året? 

Innan ni tittar på Årskrönikan så ska ni lista 3 inrikespolitiska och 3 utrikespolitiska händelser som ni minns från året. 

Ni ska sen titta på Årskrönikan genom att klicka här Rapport - Rapports årskrönika | SVT Play 

Vilka stora händelser hade ni glömt bort? Vilka var ni och Rapport överens om att de var viktiga nog att tas upp i programmet?

Vilka händelser, förutom pandemin, tror ni kommer gå till Historien? 

Vilka typer av händelser är det som uppmärksammas av media? Varför tror du det är så?