Övning Svenskt 1700-tal

KLICKA HÄR OM DU VILL HA INSTRUKTIONERNA I EN PDF-FIL ISTÄLLET.

KUNGEN ÄR DÖD! LÄNGE LEVE KONUNGEN! Ni har precis nåtts av nyheten att Karl XII stupat efter heroiska insatser mot den lede fi i Norge. Det är nu ert jobb att lägga upp en plan för hur Riket ska räddas.

Ni kommer representera en del av Riket och ska läsa in er på den rollens rekvisit. Läraren delar in er. Det är av yttersta vikt att ni spelar er roll väl och aldrig lämnar de rekvisit som ni fått.

Rollerna är:

  1. Kungamakten
  2. Adeln
  3. Bönder
  4. Präster
  5. Borgare i städerna

Läget i Riket

Vi har legat i krig de senaste 18 åren. Det innebär en enorm ansträngning på landet. Alla resurser har behövts till armén. Den enväldige Kungen har bestämt allt, ingen har kunnat säga emot. Problemet är att han inte varit i landet de första 16 åren av kriget och aldrig återkom till huvudstaden Stockholm. Många menar att Karl XII tappade helt kontakten med landet och vilka frågor som var viktiga för landet när han befann sig på slagfältet konstant.

Många kvinnor och barn lever i ovisshet – kommer deras män hem igen? Pesten har drabbat riket igen. Fattigdomen driver många in till städerna där misären ökar. Prostitution och skörlevnad i städerna är ett växande problem i spåren av den ökande fattigdomen.

Krigsmaskinen behöver helas och läka, krigen har slitit på resurserna. Ryssen och dansken är inte besegrade men många anser att det inte går att besgra dem med nuvarande resurser.

Röster börjar höras hos borgare i städerna att Svea Rike måste moderniseras. Ska vi kunna bygga en mäktig armé och besegra våra fiender som måste tillverkningen av varor komma igång igen. Handeln på Östersjön måste komma igång igen, våra varor måste kunna handlas igen. Bergsbruket och jordbruket måste moderniseras.

Adeln vill stärka sin makt över kungahuset men vill absolut inte släppa makt till borgare eller bönder.

Prästerskapets makt över folket är stor. Det är i kyrkan varje söndag som prästen informerar folket om vad som aktuella händelser.  De olyckor som drabbat Riket de senaste åren är Guds vrede över människornas synder. En starkare tro på den sanna lutherska tron är lösningen.

Uppgift

Ni delas in i grupper som består av 5 personer (om det blir elever över så blir det 2 bönder i gruppen), en från varje stånd i Riket.

Ni ska nu enas genom att komma överens om vilket av alternativen i avtalet som ni fått ut ni ska välja. Alla måste rösta och föra fram sina argument för resten av gruppen.

Nu kanske ni trodde att det var en demokrati ni styr, där en man har en röst? Så är det icke! Följande röststyrkeförhållanden gäller:

Kungamakten

Adeln

Borgarna

Prästerna

Bönderna

4 röster

3 röster

2 röster

2 röster

1 röst