Klicka på respektive grupp så får du hem deras instuderingsfrågor:

Klicka här för att ladda hem hela min powerpoint.


Mina videoinspelade genomgångar:

Tiden runt Första världskriget.

 

Mellankrigstiden och Israelsbildande

 

Krigen 56 67 73

 

Camp David 

 

Osloöverenskommelsen


Dokumentärerna från Dokument Utifrån:

 

 

 

 

 

 

 

Skapandet av instuderingsfrågor 

Ni blev indelade i olika grupper:

 1. Tiden runt Första världskriget och freden efter
 2. Mellankrigstiden och Israels bildande
 3. Krigen 56 67 och 73
 4. Camp David överenskommelsen och 70-80 talen
 5. Osloöverenskommelsen och situationen idag

Varje grupp skulle täcka sin del av historien genom att:

 • Välja ut de viktigaste händelserna (ca 5) 
 • Göra tre instuderingsfrågor till er del av historien och ge förslag på hur ni skulle besvarat frågorna.

När ni är klara med instuderingsfrågorna så ska ni lämna in dem på Vklass, senast i slutet av dagens lektion (Ons 2/10)

När de är inlämnade så ska en från varje grupp sätta sig i en ny grupp och berätta för de andra om sina utvalda händelser. 

Nästa vecka repeterar vi genom att titta på era instuderingsfrågor på måndagen och så har vi provet på onsdagen.

 

Förhandla fram en fred

Idag ska ni får förhandla fram en fred i Mellanöstern, eller ja, ni ska få försöka. Instruktionerna hittar ni i det här pappert (Klicka här). Spelet kommer gå till så här:

A) Jag kommer dela in er i vilken av rollerna ni ska spela. 

B) Sen får ni 15 minuter på er att tillsammans med de andra i er roll förbereda er för förhandlingarna. Ni läser instruktionerna för er karaktär och bestämmer er vad ni ska tycka om de olika alternativen på det pappert. 

C) Sen ska ni i nya grupper sitta en från varje roll och försöka förhandla fram en fred. Ni måste hålla er till de alternativ som finns och ni måste bestämma er för något av alternativen på alla punkterna. Detta gör ni i 30 min. 

D) Nu får ni 10 min med era respektive roller för att hitta strategier för att hjälpa varandra på de punkter ni kört fast.

E) Nu får ni 10 minuter på er att förhandla färdigt i C)-grupperna. 

 

 

Dokumentär om Osloöverenskommelsen

 

Frågor till videon:

 1. Varför ansåg Rabin att det var ett bra läge att inleda samtal med PLO?
 2. Varför ansåg Arafat att det var ett bra läge att inleda samtal med Israel?
 3. Hur gick för arbetet till?
 4. Varför kallas det Osloöverenskommelsen?
 5. Vad går fredsöverenskommelsen ut på? Vilka är fredsvillkoren?
 6. Varför misslyckades freden? 

 Jag har spelat in min genomgång av Osloprocessen också tidigare:

 

Tiden fram till Första världskriget

Förra lektionen så gick jag igenom hur de tre världsreligionerna har anknytning till Jerusalem och således lägger en grund till konflikten. 

Idag tänkte jag vi skulle titta på tiden fram till det första världskriget. 

Video genomgång av religionens betydelse

 

Video med genomgång av tiden fram till Första världskriget

 

Frågor till detta

Besvara frågor och anteckna svaren så tar vi upp det på nästa lektion.

 

Uppgift 1.

De tre världsreligionerna har anspråk på området generellt och mer specifikt på Jerusalem.

 1. Varför är staden Jerusalem helig för judar, kristna och muslimer?
 2. Varför kan inte judar och muslimer dela på staden?
 3. Vem har störst rätt till Jerusalem tycker du? Motivera din ståndpunkt.

Uppgift 2.

Beskriv i korta ordalag (50 – 100 ord) den judiska diasporan.

Uppgift 3.

Korstågen under medeltiden ses ju helt olika från kristet och muslimskt håll.

 1. Hur många muslimer och judar dödades ungefär?
 2. Hur korrupta var de kristna rikena i området under korstågen?
 3. Vem var Saladin?
 4. Hur framställs Korstågen i kristen historia?

Uppgift 4.

Hur bygger turkarna upp sin armé? Vilket inflytande i staten får ickemuslimer?

Uppgift 5.

Under 1800-talet blir det turkiska Ottomanska väldet svagare och svagare. Redogör för interna och externa anledningar till denna tillbakagång.