Hög- och lågkonjunktur

Ekonomin i ett samhälle går i vågor, cykler, och ibland är det goda tider, ibland är det dåliga tider. På 70-talet när jag växte upp då var det lågkonjunktur minsann, vi små barn gick runt i Staffanstorp och led. Sen flyttade jag till Lund på 80-talet och då var det högkonjunktur. Nu är det ju inte så enkelt att hög- eller lågkonjunktur beror på var jag bor. Det beror på inflation och efterfrågan. 

Hur då? När priserna stiger för mycket för att inflationen tillåts stiga så för färre och färre råd att konsumera. Då minskar efterfrågan och arbetslösheten ökar. Folk blir fattigare och fattigare och går till sist runt i Staffanstorp och lider. När färre handlar så minskar inflationen och till sist så har grejorna blivit så billiga i affären att till och med fattiga lärare kan handla. Då stiger efterfrågan, priserna stiger och alla kan hoppa runt som glada små smurfar i Lund istället. Det har blivit Högkonjunktur igen. 

Video

 

 

Hej, tro det eller ej men du har faktiskt blivit utsedd till Sveriges finansminister. Glad i hågen så ska du nu ta dig an ditt nya värv.

Landet har ju ett antal ekonomiska problem som du behöver lösa. För att du överhuvudtaget ska kunna fixa detta så behöver du tillgång till lite siffror.

Användbara siffror:

Efter att ha tittat på dessa siffror så springer du på en näsvis reporter från Aftonblaskan, som genast börjar frågar ut dig. Frågorna han ställer, och som du ska besvara är:

  1. Är Sverige i en hög- eller lågkonjunktur nu? Bevisa ditt påstående med tre olika siffror.
  2. Hur ser du som Finansminister på arbetslösheten idag? Vad ska göras för att sänka den?
  3. Är det några speciella grupper i samhället som är speciellt utsatta för arbetslöshet i Sverige? Vad ska du göra åt det?
  4. Ska Sverige höja eller sänka inkomstskatterna? Argumentera för din slutsats med hjälp av siffrorna.
  5. Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur? Hur går det för svensk exportindustri?
  6. Den svenska kronan är svag både gentemot Dollarn och Euron, påverkar det din åsikt om exportindustrin?
  7. Reportern påstår nu att det är möjligt att den svenska kronan alltid är svag. Förklara för honom att han har fel.
  8. Förklara också för honom hur en räntehöjning i Sverige skulle kunna leda till att den svenska kronan stärks.

Max tre sidor text, minst en sida. Lämna det på Vklass och lycka till.