Sambo, äktenskap och arv

Sambolagen gäller indirekt och kräver alltså ingen handling från din sida. Om ett par bor på samma adress under äktenskapsliknande förhållande så omfattas de av lagen. När ett samboförhållande upphör så blir lagen aktiv. Huvudregeln är att egendom är personlig men kan avtalas att bli gemensam. 

Äktenskapet är däremot en juridisk handling. Den stora skillnaden mot Sambo är att all egendom som inte är avtalad som egen är gemensam. 

Arv följer arvsklasser. I första hand ärver barn sina föräldrar. OM den klassen är tom letar man i nästa, som är föräldrar, sen i syskon, syskonbarn och sist bland föräldrarnas syskon. Kusiner ärver inte i Sverige.

Länk till en bra skrift från Regeringen om arv.

Länk till min powerpoint.

Vad anser vi vara ett brott?

Idéen vad som är brottligt och kriminellt beteende har ändrats över tiden och ser olika ut i demokratier och diktaturer. Sverige har ju också en gång i tiden varit en Konungastyrd halvdemokrati med ett konservativt ledarskap. Hr såg våra lagar ut då? Idag ska ni få titta på Brottsbalken 1903. 

Ladda hem övningen genom att klicka här.

Vad vill jag att ni ska ha koll på till provet i samhällskunskap? 

Svenska domstolar och rättsväsende.

Vi började med att prata om olika lagområden och vad de innefattar för områden. Civilrätt, förvaltningsrätt och straffrätt. Vi gjorde en instuderingsuppgift om Brottsbalken och tittade på olika brott. Ni ska verkligen inte lärar er lagtexterna, men jag vill att ni ska känna till att det är skillnad på grova brott och ringa brott, jag vill att ni ska känna till straffen som kan utdömas. 

Polis Åklagare Tingsrätt - Frihetsberövande

Efter det tittade vi på hur Polis, Åklagare och Tingsrätt arbetar i brottsmål. Jag vill att ni känner till de olika frihetsberövande åtgärderna som de har befogenhet att göra. Begrepp som "Gripen", "Anhållen" och "Häktad" ska ni känna till. 

Rättegången

Sist så tittade vi på Rättegångsskolan och hur en rättegång går till. De frågorna som ligger där är bra att kunna. 

 

 

Lag och rätt

Powerpointen hittar du här om du klickar på den här raden.

Instuderingsfrågor om brott (klicka här så kan du ladda hem frågorna i word)

Vad är ett brott?

Ni ska med hjälp av Lagboken och Brottsbalken besvara ett antal frågor.

Brottsbalken hittar du här

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

Uppgifter:

 1. I första kapitlet definieras vad som är en brottslig handling, hur lyder definitionen?
 2. Hur läser man tecknet ”§”?
 3. Nämn tre olika brott.
 4. Vad är tillgreppsbrott?
 5. Titta i 2 Kap. Om en tysk begår ett brott i Sverige, var ska denne tysk dömas?
 6. Vad handlar 3 Kap om?
 7. Vad skiljer ett dråp från ett mord?
 8. Vilket är maxstraff för mord?
 9. Vilka brott beskrivs i 4 Kap?
 10. 24 Kap reglerar något som kallas för ansvarsfrihet. Vad gäller?
 11. Tredje avdelningen 25 Kap och framåt handlar om påföljder. Vilka olika påföljder (straff) kan man dömas till i Sverige?
 12. Vi går tillbaka till tidigare kapitel och läser besvarar följande frågor:
  1. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  2. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, han viftar med en kniv lite samtidigt som han säger detta. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  3. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”, när jag inte ger honom byxorna så slår han mig på käften, tar byxorna och viftar med en kniv emot er. Vad ska förövaren åtalas för?
  4. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. Han har en pistol i handen och han skjuter ett skott i taket när jag ser lite tveksam ut. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
  5. En man bryter sig in i klassrummet under pågående lektion och säger ”Ge hit byxorna, gubbjävel!”. När jag inte ger honom mina byxor tar han en av er i gisslan. Jag ger mig ändå inte, så han skjuter en av er, som dör. Jag ger honom mina byxor. Vad ska förövaren åtalas för?
 13. Vad är det som avgör om ett brott är grovt eller inte?
 14. Om jag samtidigt begår två brott, hur ska jag dömas? T ex stjäl en bil samtidigt när jag flyr från ett mord.

 

Rättegångsskolan

rattegangsskolan

LÄNK TILL RÄTTEGÅNGSSKOLAN 

Ni får igång rätt del genom att först tillåta Flash i Chrome eller vilken webbläsare ni nu använder. När ni fått igång den ska det se ut som på bilden ovan om du klickar på Meny. Där väljer du "Under rättegången". 

Frågor till Rättegångsskolan:

I vilken ordning sker en domstolsförhandling? Vem börjar? Vem kommer sen? 
Varför har vi löst det så tror du?
Vad är mened? Vilka skyldigheter har du att vittna?
Vem bestämmer straffsatsen/påföljden? 
Vilken roll har nämndemännen?