Jag använder mig av dessa böcker främst under Geopolitik-avsnittet:

IMG 0852

 

Frågor till texten 

  1. Författaren inleder med en summering av 1900-talet. Var det ett förutsägbart århundrande enligt dig?
  2. Hur har världen förändrats under 1900-talet? Vilka stora skiften har skett?
  3. Varför menar författaren att 2000-talet kommer att vara USA:s århundrade?
  4. Vilka stater kommer att utmana USA?
  5. Hur kommer befolkningsutvecklingen och tekniken påverka de nästa hundra åren?

Några teorier och tankar kring utrikespolitik.

Jag använde mig av de här powerpointbilderna, klicka här och ladda ner dem.

Den finns även inspelad på youtube: