Krigsförbrytelser

Folkrätten vilar i att stater kommit överens om att följa vissa avtal sinsemellan. Det kan närmast liknas vid att du bara skulle behöva följa de lagar du känner för och har erkänt. Du skulle alltså om du var en stat kunna hävda att eftersom du inte erkänt hastighetsbegränsningarna på våra motorvägar så får du köra precis så fort som du vill. 

För att komma till sans med detta ofog så har stater och FN enats kring vissa principer och avtal för att styra upp de vidrigheter som utspelar sig vid krig. GENEVEKONVENTIONERNA och HAAGKONVENTIONERNA är grunden i KRIGETS LAGAR. Tillsammans med betämmelser om de Mänskliga rättigheterna så utgör dessa grunden för hur stater får bete sig emot varandra. Efter Andra världskriget så skapades FN för att främja fred och samarbete. 

2002 skapades ICC den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, som har till uppgift att se till så att stater förljer Romstadgan

En stat kan bara bryta emot en internationell lag eller överenskommelse som de erkänt. 

Powerpoint som förklarar detta?

 

Video som förklarar Genevekonventionerna:

 

Regeringens text om internationella domstolar når du här.

I boken läste ni sidorna 445 - 447.

Frågor till avsnittet:

Vad reglerar Folkrätten? 

Hur skulle du definiera begreppet Folkrätt?

Vad regleras av Genevekonventionerna?

Vad menas med "olaglig kombatant?"

Vad är en tillfällig tribunal? Ge exempel på en sådan. 

Vad är en ständig krigsförbrytartribunal? 

Varför har USA inte ratificierat Romstadgan?

Vad är Krigsförbrytelser?

Ge två exempel på Brott mot mänskligheten?

 

 

 

 

Krigsförbrytelser

Folkrätten vilar i att stater kommit överens om att följa vissa avtal sinsemellan. Det kan närmast liknas vid att du bara skulle behöva följa de lagar du känner för och har erkänt. Du skulle alltså om du var en stat kunna hävda att eftersom du inte erkänt hastighetsbegränsningarna på våra motorvägar så får du köra precis så fort som du vill. 

För att komma till sans med detta ofog så har stater och FN enats kring vissa principer och avtal för att styra upp de vidrigheter som utspelar sig vid krig. GENEVEKONVENTIONERNA och HAAGKONVENTIONERNA är grunden i KRIGETS LAGAR. Tillsammans med betämmelser om de Mänskliga rättigheterna så utgör dessa grunden för hur stater får bete sig emot varandra. Efter Andra världskriget så skapades FN för att främja fred och samarbete. 

2002 skapades ICC den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, som har till uppgift att se till så att stater förljer Romstadgan

En stat kan bara bryta emot en internationell lag eller överenskommelse som de erkänt. 

Klicka här för att ladda hem min powerpoint som försöker förenkla och förklara detta.

Video som förklarar Genevekonventionerna:

 

Svenska dagbladet har idag 13 november en översikt över hur olika länder har hanterat frågan om återvändare. Den syns inte ännu på deras hemsida men dyker väl snart upp. Här är en länk till deras samlingsida om hur IS-återvändare ska behandlas.  

Skriftlig uppgift geopolitik

Ni fick läsa ett utdrag ur Friedmans bok där han i tjugoårsintervall beskrev 1900-talet.

Jag vill att ni ska göra följande:

 • Beskriv hur en av följande delar av världen fungerar geopolitiskt idag:
  • Asien (med fokus på Kina, Japan, Ryssland, USA och Stilla havet)
  • Europa o Ryssland och Atlanten
  • Amerika (Nord- och Sydamerika)
 • Hoppa fram till 2040. Beskriv hur du tror att det geopolitiska läget har förändrats. Och ja, du får spekulera, du till och med ska spekulera.
 • Hoppa nu fram till 2060 och beskriv hur du tror att det geopolitiska läget är nu.

Jag tänker mig att varje sådan här punkt är mellan en halv och en sida text. Ni får så klart jättegärna använda kartor, bilder, källor osv.

USA och Kinas geopolitiska situation

USA

Vi tittade på USAs situation och utgick i från att USA hade fem övergripande strategiska mål:

 1. USA:s armé ska totalt dominera Nordamerika
 2. Inga andra makter får hota eller få inflytande i västra hemisfären
 3. Kontrollera alla sjövägar till USA för att förhindra en invasion
 4. Kontroll över världshaven för att garantera kontroll över världshandeln 
 5. Förhindra alla andra nationers försök att utmana sjöherraväldet

Vi tittade sen på hur Mexiko skulle kunna utmana dessa mål

Vi använde den här Powerpointen. Klicka här för att ladda ner den.

Kina

Kina är ett land som hotas av splittring. Det är ekonomin som håller samman landet idag men en ekonomisk kris skulle kunna destabilisera hela landet och därmed regionen. Då kanske Japan kan träda in och dominera regionen. Det skulle i längden kunna leda till en spänning med USA. 

Klicka här för att ladda hem powerpointen om Kina

 

Rysslands geopolitiska läge

Idag arbetade vi med Ryssland och dess geopolitiska läge. Jag utgick ifrån denna powerpoint under lektionen.