Grundlagarna

Sveriges fyra grundlagar styr vår demokrati. Riksdagen har en finfin sida om dem http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

Instuderingsfrågor till grundlagarna

Frågorna i en wordfil. (Klicka här) 

 

 

Riksdagens kontrollmakt

Läs på Riksdagens hemsida kontrollmakten, http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/

Svara på frågorna:

 1. Vilka är Riksdagens verktyg för att kontrollera Regeringen?
 2. Vilken funktion fyller KU-granskningarna?
 3. Vad innebär en KU-anmälan?
 4. Är KU-utfrågningarna offentliga?
 5. Vad är en Interpellation?
 6. Vad är Frågestund?
 7. Hur fungerar Misstroendeförklaringar?
 8. Vilken funktion har JO?
 9. Hur arbetar Riksrevisionen?
 10. Vi tänker oss att Uppdrag Granskning på SVT avslöjar att Utrikesministern har tagit emot mutor i form av en lägenhet av ett fackförbund, hur skulle Riksdagen arbeta med fallet nu? 

 

Gå en guidad tur på Riksdagen.

Vi använde oss av 
.

Frågor till filmturen.

 1. När infördes allmän och lika rösträtt i Sverige?
 2. När blev den första kvinnan invald i Riksdagen?
 3. Beskriv KU:s kontrollmakt.
 4. Hur går arbetet i ett utskott till? 
 5. Vilken roll har Talmannen i Riksdagen?
 6. Beskriv riksdagsledamotens arbete.
 7. Hur går arbetet i Kammaren till?

 

Riksdagens och regeringens arbete.

Vi börjar med att gå igenom arbetsformerna och arbetsfördelningen för riksdagen och regeringen.

Jag har spelat in genomgången men gjorde det innan valet, så siffrorna stämmer inte längre på antalet ledamöter de olika partierna har i riksdagen. I utskotten är det numera tre SD och sju för de rödgröna och sju för "Alliansen".