Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.

 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.

 Frågor till Stalin

 1. I vilken del av det Ryska Imperiet föddes Stalin?
 2. Hur var hans uppväxt?
 3. Var Stalin en aktiv revolutionär i sina tonår?
 4. Vad hände med hans första fru?
 5. Trotskij och Stalin var konkurrenter om makten efter Lenins död. Hur gjorde Stalin för att utmanövrera Trotskij?
 6. Varför, tror du, lyckades Stalin vinna den striden?
 7. Stalin genomför sin Femårsplan för att industrialisera Sovjetunionen. Hur är terrorn emot landsbygden en logisk konsekvens av den? 
 8. Vilka konsekvenser för arbetarna i industrierna fick kvotsystemet? 
 9. Vad hände med den som inte fyllde sina kvoter?
 10. Vad var Moskvarättegångarna?
 11. Vad är GULAG?
 12. Ge några exempel på vilka konsekvenser Stalins terror mor befolkningen fick för civila i Sovjetunionen under 1930- och 1940-talen.

 

Vad visste vi om Stalins och kommunismens brott? Ladda hem övningen genom att klicka här

 

 

Ryska revolutionen

... som egentligen var tre revolutioner, eller rättare sagt, två revolutioner och en statskupp. Vi börjar med att titta på revolutionen 1905, där den utlösande orsaken blev en förlust emot Japan i ett krig. Tsar Nicholas II gick med på att låta ett parlament finnas och vara med i besluten. Men han skrev aldrig någon grundlag och han behöll förslagsrätten. Efter att Stolypin skjuts 1911 så avslutas definitivt reformarbetet i Ryssland. 

1917 i februari är det dags igen, den här gången är det första världskriget som blir en för stor ansträngning för det ryska samhället. Ett plötsligt väderomslag i februari utlöser protesterna och när militären vägrar att lyda Tsarens order så abdikerar han under tumultartade former. En provosorisk regering bildas och samtidigt bildas revolutionära Sovjeter. Kampen mellan den provosoriska regeringen och dessa sovjeter fortgår under hela våren och sommaren. Lenin anländer insmugglad av Tyskland i april 1917. Hans mål är en revolution ledd av honom. 

I oktober genomför Lenin och hans kamrater en statskupp.

 

Dokumentären Den hemlige Lenin

Den här dokumentären visar på:

 • Hur Lenin blir yrkesrevolutionär och lever i exil.
 • Hur Lenin får hjälp av Tyskland att ta makten i ryssland.
 • Hur Lenin påbörjar det våldsamma blodiga samhälle som sen Stalin tar över.

Det är också det som är viktigt i den. Lär er inte alla detaljerna alltså. 

 

 

 

 

En annan bra dokumentär som den intresserade kan titta på är Folkets århundrade 1917 Röda fanan:

 

1917: Folkets århundrade - Den röda fanan from Martin Lindkvist on Vimeo.

 

P3 Historia har gjort ett trevligt intressant program om Rasputin och mordet på honom som ni kan lyssna på här:

 

 Och Stalin fram till det andra världskriget.

Stalins uppväxt och de händelser som präglar honom tas upp. Hans uppväxt var fattig och ganska utsatt. Hans skolgång blev ganska kort. När hans första fru dör drabbas han av en av sitt livs största sorger.

 

 

Stalins insats under revolutionen är inte jättestor, han kommer närmare och närmare Lenin och tar sakta men säkert makten över Kommunistpartiet. Maktspelet mot Trotskij tas upp.

 

I sista genomgången så tittar vi på hur Stalinismen utvecklas och fokus på den tunga industrin. Stalins "Den stora terrorn" inleds med mordet på Kirov. Moskvarättegångarna nämns. Vi fortsätter med Stalin när vi kommer till andra världskriget och början på det kalla kriget.

 

Studieguide till provet.

Material

Ni kan läsa i boken. Det är kapitlen som följer som är aktuella:

 • Den ryska revolutionen
 • Sovjet från Lenin till Stalin
 • Mot ett nytt världskrig
 • Andra världskriget

Det är från mitt material jag kommer att hämta frågorna, så anteckningar från genomgångarna är viktigast.

Ryska revolutionen

Genomgången kan du se här:

Vill du har den som en powerpoint så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Orsakerna till att det blir revolution 1905 och 1917
 • Varför lyckades kommunisterna ta makten?
 • Hur gjorde kommunisterna för att behålla makten? 
 • Lenin och Stalin är superkändisar, de behöver du veta lite om. 

Stalin

Du kan se genomgångarna här, den första om hans uppväxt är mindre viktig. 

 

 

 Om du vill ladda hem hela presentationen så klicka på den här raden.

Det viktigaste är:

 • Varför genomför Stalin kollektiviseringen och terrorn? 
 • Hur kommer han till makten?
 • Vad var Moskvarättegångarna, Kollektiviseringen, Svälten, GULAG? 

Andra världskriget

Genomgången kan du se här:

 Om du vill ladda hem presentationen så klickar du här på raden.

Det viktigaste:

 • Orsakerna till kriget
 • I stora drag känna till vad som hände:
  • Sept 39
  • April-juni 40
  • Juni 41
  • Dec 41
  • Stalingrad
  • El Alamein
  •  D-Day
  • Tyskland kapitulerar
  • Hiroshima