Vad har ni till provet?

I boken så har vi berört följande områden och sidor:

 • Vi pratade om Upptäckterna och Aztekerna och Inka. Boken tar upp en massa andra upptäcktsresande som vi inte har nämnt och inte kommer på provet. 
  • Sidorna 124 - 125 berör et vi pratade om.
 • Industriella revolutionen. Vi har pratat om förutsättningarna och hur det började på landsbygden. Boken tar ett lite mer detaljerat perspektiv än vad vi gjorde. 
  • Sidorna 213 - 220 
 • Imperialismen. Boken och jag tar upp Afrika och Indien, vi tittade på en dokumentär och har fokuserat på Brittiska Imperiet och betydligt mer detaljerat tittat på Livingstone och Sepoyupproret än vad boken gör. Boken avslutar med att förklara drivkrafterna bra . 
  • Sidorna 303 - 307 ("Inte det svällande Ryssland")
  • Sidorna 312 - 314 

Studieguide

 • Upptäckterna
  • Se till att du kan resonera om varför spanjorerna lyckades lägga under sig så stora riken med så få män.
  • Se till att du har en uppfattning om vilka drivkrafter, alltså varför, spanjorerna erövrade rikena.
 • Industriella revolutionen
  • Se till att du har koll på förutsättningarna för den industriella revolutionen.
  • Se till så du kan argumentera för varför någon av dem är viktigare än andra.
  • Se till så du kan redogöra för hur de olika förutsättningarna bidrog till utvecklingen, t ex Skiftesrörelsen skedde och varför det blev en förutsättning för den industriella revolutionen.
 • Imperialismen
  • Se till att du kan redogöra för orsakerna till imperialismen, hur slaverimotståndet blev början och hur det utvecklades via den kristna missionen.
  • Se till att du kan förklara Linvingstones tre C.
  • Se till att du kan förklara hur britternas styre i Indien ändras och hur det leder till Sepoyupproret.
  • Se till att du kan resonera om likheter och skillnader mellan spanjorerna på 1500-talet och britterna på 1800-talet.
 • Detaljer
  • Namn, årtal, platser och andra detaljer använder vi i historia som exempel, som "bevis" på att det vi säger om människor är sant eftersom detaljen som vi pratar om verkligen har inträffat. Vissa personer som Cortés, Livingstone, Stanley är superkändisar och för allmänbildningens skull så bör man ha hört om dem. Deras detaljer är inte viktiga.
  • Du ska INTE råplugga in alla dessa detaljer utan lita på ditt goda minne. 
  • I ditt svar ska du vara så noggrann som möjligt. Columbus kom till Sydamerika 1492 eller slutet på 1400-talet eller början på 1490-talet men aldrig 1491.