En liten källövning om barnarbete i industrialismens England.

Klicka här för att ladda hem övningen

Kolonialismen och Imperialismen

"Upptäckten" av Amerika

Vi ska börja med att titta på hur det gick till när Sydamerika koloniserades av Spanien. 

Jag utgick ifrån den här powerpointen

Videoklippen från Powerpointen:

En vy över hur huvudstaden kan ha sett ut och hur barabariskt aztekerna framställdes av spanjorerna

 

Hur det första mötet kan ha sett ut

 

En video om Inka

 

 

Imperialismen

Vi tittade på ett avsnitt av Empire - How Britain made the modern world 

 

Jag sammanfattade videon med hjälp av den här powerpointen.  

Den tidigare imperialismen (första hälften av 1800-talet)

Video ur serien Empire med Niall Ferguson.

Titta på videon här:

 

Sammanfattning i powerpoint gjord av mig.

 

Industriella revolutionen

Jag gick igenom vilka förutsättningar som behövdes för att den Industriella revolutionen skulle kunna påbörjas. Jag använde den här powerpointen.

Den finns inspelad på youtube också:

 

 

Tysklands enande 1814 - 1871

Vi använde oss av den här powerpointen

Vi arbetade med Ems telegrammet. På vad sätt manipulerade Bismarck telegrammet? Hur ledde det till krig?