Grupparbete, det kalla kriget. 

Kalla kriget Redovisningar Hi 1

Ni ska arbeta i grupper om 3-4. Ni får själva välja grupper den här gången.

Ni ska göra en hemsida om ert område. Var kreativa i er lösning och använd de möjligheter som hemsidan ger, länka till videor och annat, använd kartor och bilder. 

Er hemsida bör inte innehålla för mycket text, försök att hålla er till det väsentliga. Jag tänker mig att sidan har 4-5 delsidor. En liten demosida finns här (länk). 

 

Arbetsområdena:

 1. Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  1. Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.
  2. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
  3. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna.
  4. Vem börjar terrorbalansen?
 2. Maos Kina.
  1. Berätta om hur Mao kom till makten och varför kommunisterna vinner inbördeskriget.
  2. Vilka konsekvenser får det för det kalla kriget att världens folkrikaste nation har blivit kommunistisk?
  3. Varför påbörjas Det stora språnget och Kulturrevolutionen.
 3. Koreakriget. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och fokus på Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Berätta om händelseförloppet under Ungernrevolten.
  4. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia. 
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Berätta om Berlinblockaden 
  3. Berätta om Upproret 1953
  4. Berätta om varför Muren byggdes
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten 61 och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen 62.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Vietnamkriget. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget?
  3. Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.
 8. Murens fall.
  1. Vem var Reagan och Gorbatjov?
  2. Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 
  3. Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?
  4. Hur gick det till när Polen, Rumänien och Ungern blev fria?
  5. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman? 

Jag använder mig av denna betygsmatris:

  E D C B A
Vilken typ av fakta använder ni? Fakta är dåligt utvald. Ni har enkla obearbetade fakta. Ni har några faktafel.   Ni använder relevant fakta. Ni har bearbetat fakta och satt den i ett sammanhang. Ni har inga egentliga faktafel.   Ni har relevant och klart utvald fakta. All fakta används för att komma fram till en analytisk slutsats.
Hur presenterar ni fakta? Ni läser fakta från ett papper. Ni rabblar fakta. Det är dåligt sammanhang mellan ljuskanon och presentation   Ni är fria från manus. Ni sätter er fakta i ett sammanhang och det går att följa hur ni tänkt när man sitter som publik. Det finns alltså en röd tråd, men den försvinner i bland. Det finns ett sammanhang mellan ljuskanon och presentation.   Ni talar fritt från manus med hjälp av stödord. Er presentation har en klar röd tråd och det är ett absolut samband mellan ljuskanon och det som sägs.
Hur analyserar ni fakta? Ni säger fakta men saknar jämförelse eller ifrågasättande. Ni har i stort sett lyft fakta från en källa till ert papper.   Ni visar på att det finns skillnader, likheter och eller sammanhang. Men det är jag som lyssnare som får dra slutsatserna av detta. Ni har satt fakta i ett sammanhang.   Ni analyserar era påståenden och drar analytiska slutsatser åt publiken. Med hjälp av jämförelser, ifrågasättande och faktakontroller så framförs era slutsatser klart och tydligt.