Vad har ni till provet?  (JAG UPPDATERAR SIDAN UNDER FREDAGEN 30 APRIL SÅ NI KAN LADDA OM SIDAN OCH TITTA IN EFTERHAND)

Förintelsen:

Jag pratade runt en powerpoint om Förintelsen som en process i fem steg. Till provet vill jag att ni har kan de stegen och kan ge exempel på det från den dokumentär som ni också såg. 

 Video:

 Powerpointen:

 

 Andra Världskriget:

 • Hitlers maktövertagande. Hur utnyttjade Hitler Riksdagsbranden för att omvandla Tyskland från demokrati till diktatur? Jag vill att du har koll på händelseförloppet kring maktövertagandet däremot så hoppar vi över Hitlers barndom och uppväxt. 
 • Jag pratade om orsakerna till kriget, de vill jag att ni har koll på.
 • Jag gick igenom ett antal större händelser när kriget utvecklades i Europa. Jag vill att ni ska veta vad som hände när:
  • September 1939 
  • Varför invaderades Norge och Danmark 9 april 1940
  • Hur gick det till när Frankrike besegrades?
  • Vad var Blitzen?
  • Operation Barbarossa juni 1941, vad var det?
  • El Alamein 
  • Stalingrad
  • D-Day
  • Berlin intas av Röda armén.
  • Hiroshima och Nagasaki

 

 Video Andra världskriget:

Powerpoint Hitlers maktövertagande:

Powerpoint Andra Världskriget:

Kalla Kriget:

Materialet är det som vi använt under lektionerna. De texter och videor du ser precis under här är sammanfattningar av det materialet.

I min powerpoint så finns det ytterligare material som ni inte har till provet, hoppa över det. 

Början på Kalla kriget är det vi tittat på. Vi tittade på de två konferenserna, Jalta och Potsdam. Jag vill att du ska kunna resonera kring hur man kan säga att det kalla kriget började på de konferenserna eller inte. 

Vi tittade på Churchills tal och Det långa telegrammet och hur de kanske var början till Kalla kriget. 

Vi tittade på Trumandoktrinen och Marshallplanen och hur de kanske var början. 

Till sist tittade vi på Staliniseringen av Östeuropa och Berlinmurens byggande. 

Jag vill helt enkelt att ni ska kunna resonera kring hur Kalla kriget började, hur mycket man kan skylla USA och hur mycket man kan skylla Sovjet för att det började? 

 

Konferenserna

Andra världskriget avslutades med två konferenser; i Jalta i februari och Potsdam under sommaren 1945. Den första på Jalta ägde rum innan kriget var slut och handlade om hur Tyskland skulle tvingas kapitulera och började skissa på hur Europa skulle styras efter kriget. Churchill, Roosevelt och Stalin enades om Polens gräns mot Tyskland och om att FN skulle skapas men var osams om krigsskadeståndets storlek. 

När segrarmakterna träffas i Potsdam på sommaren 1945 är kriget i Europa slut och de frågorna man nu intresserar sig för är hur man ska bygga upp Europa och sina egna länder. Det är alltså delvis andra frågor man diskuterar nu. Att Tyskland ska styras under en gemensam Allied Commision är en stor framgång. Krigsskadeståndet är ett exempel på en punkt man inte enas om. På Potsdamkonferensen så kan vi pckså se att misstänksamheten mellan Stalin och Truman börjar växa och vi kan börja ana att det kan bli en konflikt i framtiden mellan Sovjetunionen och USA. 

Video:

  

Atombomben

Hur kunde USA motivera att de använde och framställde ett så fruktansvärt vapen som atombomben? För att besvara den frågan så måste vi se världen som presidenten gjorde. USA var mitt i det värsta krig de hitintills hade upplevt. Hundratusentals amerikanska unga låg döda på slagfält runt om i världen och strider med Japan rasade fortfarande. Ett snabbt slut på kriget skulle rädda livet på tusentals amerikaner. Bombningen av städer och civila var tyvärr något som båda sidor av konflikten höll på med. Med en bomb kunde USA nu nå samma effekt. Genom att visa upp sin atombomb så skulle USA få Japan att ge sig och få ett slut på kriget. De skulle också visa resten av världen att de hade ett vapen långt mycket mäktigare än vad andra nationer hade nu. 

Sovjetunionen utvecklade ett eget atomvapen och gjorde sin första lyckade provsprängning 1949. 

Video: 

Trumandoktrinen och Marshallplanen

Under våren 1946 så började irritationen över Stalin och Sovjetunionen att öka. Det går inte att peka på en enskild händelse som är utlösande men utvecklingen i Polen och Stalins vägran att låta den gamla regeringen från 1939 att få makten och Stalins krav att den av honom upprättade kommunistregeringen skulle få makten är en av de första trätopunkterna. Inbördeskriget i Grekland är en annan. USA börjar misstänka att Sovjetunionen är ute efter att ta över flera Europeiska länder och att det löfte som Stalin gav på Jalta att det i alla befriade länder efter kriget skulle tillåtas fria val inte skulle hållas. I två dokument såg vi hur dessa amerikanska farhågor uttrycktes; i Långa telegrammet och i Churchills Järnridåtal. 

 Video:

Staliniseringen av Östeuropa

Att vissa europeiska länder hamnade under Sovjetunionens kontroll berodde på geografi och politiska intressesfärer. Under Andra världskriget hade Sovjet förlorat 20 miljoner invånare och fått stora delar av sitt territorium lagt i ruiner. Stalin visste att de inte skulle överleva ett krig till och tänkte sig därför att bygga upp en buffertzon mellan Sovjetunionen och Västeuropa i vilken man tänkte att ett framtida krig skulle kunna rasa. Det var också så att Röda armén var placerad i många östeuropeiska städer och hade övertaget i dessa länder. Ytterligare en faktor som bidrog var att många centraleuropeiska länder under mellankrigstiden hade förföljt kommunister och att aktiva kommunister flytt till Moskva där de kunde läras upp av Stalin. 

Maktövertagandet skedde genom att kommunisterna tog hand om uppbyggandet av en hemlig polis som skulle ta hand om avnazifieringen och uppletandet av krigsbrottslingar. Den hemliga polisen tog också hand om den mentala avnazifieringen. När kommunisterna misslyckats med att vinna fria val så krävde de en plats i regeringarna ändå och började motarbeta ländernas demokratiskt valda regeringar. Socialdemokraterna tvångsanslöts och på så sätt blev kommunisterna stora politiska partier. I valen fuskade kommunisterna och 1949 hade man avskaffat demokratin i samtliga östeuropeiska länder som man sen kontrollerade till 1989. 

 

 Video:

 Berlinmuren