Här ska jag under lektionen länka till videorna

 Grupp 1 Början på Kalla kriget.

 

Grupp 2 Maos Kina

 

 

Grupp 3 Koreakriget

 

Grupp 4 Östeuropa

 

Grupp 5 Berlin

 

Grupp 6 Kubakrisen och Latinamerika

 

Grupp 7 Vietnamkriget

 

Grupp 8 Kalla krigets slut

 

Onsdag 18 mars

I historia ska ni idag arbeta med Kalla krigets början del 1 och del 2. Det ligger frågor inlagda i uppgiften, de ska du besvara i ett dokument som du ska lämna in på Vklass. Idag kommer det ligga en inlämningsmapp på Vklass som du lägger ditt dokument i efter lektionens slut. Har du inte lämnat in så har du inte deltagit i dagens lektion och får frånvaro. Jag kommer inte betygsätta det ni lämnar in. Hinner ni inte alla frågor lämnar ni in det ni gjort. 

Om (eller kanske rättare sagt när) Vklass inte fungerar så använder vi Google Classroom

S19Dhi classroom

Google classroom är ett jättebra ställe att fråga mig på, så slipper vi belasta Vklass i onödan. Logga in där direkt så jag ser att det funkar. Sprid gärna detta till klasskompisarna . 

På fredag är det utvecklingsamtal som sker enligt din mentors instruktioner.

Jag kommer under tiden att titta på lite olika digitala lösningar och kommer att försöka hitta bra lösningar för närvarokoll och inlämning, diskussioner och annat. 

Uppsatser Kalla Kriget

Möjliga uppsatsområden:

 1. Början på det kalla kriget.
  1. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  2. På vad sätt bidrog dessa händelser till att Kalla kriget började?
  3. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
 2. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till Kubakrisen. Terrorbalansen är er centrala händelse.
  1. Vem börjar terrorbalansen? Hur utvecklas den? Hur påverkar den Kalla kriget?
 3. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia. Berätta om byggandet och utbyggnationen av muren.
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Varför byggdes muren?
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget? Hur påverkade hemmafronten utgången va kriget?
 8. Reagan och Gorbatjov och slutet på det kalla kriget. Berätta om perioden 1979 – 1988.
  1. Hur konflikten utvecklades från att vara på randen till regelrätt krig till fredliga förhållanden mellan USA och Sovjet.
  2. Varför vinner USA Kalla kriget?
  3. Varför förlorar Sovjetunionen?

För alla gäller:

Välj en av dessa arbetsområden.

Formulera en undersökande frågeställning kring det område du väljer.

Använd minst två orginalkällor eller dokument i ditt arbete som du analyserar och använder i dina slutsatser. Det kan vara ett dokument, ett tal, ett brev, en dagboksanteckning osv.

Uppsatsen ska vara max 3 A4 text.

Material

Klicka på den här rade så kommer du till en sida med en massa källor som du kan använda i din uppsats.

Samlingssida med bra dokumentärer som jag rekomenderar.

 Betygskriterier

 

E

C

A

Fakta

Grundläggande fakta redovisas.

Fakta redovisas och sätts i ett sammanhang.

Säker och nyanserad faktahantering

Analys

Enkla slutsatser som har anknytning till redovisad fakta

Slutsatser får göras av läsaren utifrån redovisad fakta

Fakta används för att göra nyanserade slutsatser

Formalia

Inlämnat i tid på rätt ställe, håller sig inom tillåtna antal sidor text, använder två orginalkällor.

   

Era hemsidor

Klicka på den fetstilade rubriken för att nå hemsidan.

 1. Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandokrinen.
  1. Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.
  2. Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USAs fel att kalla kriget började.
  3. Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna.
  4. Vem börjar terrorbalansen?
 2. Maos Kina.
  1. Berätta om hur Mao kom till makten och varför kommunisterna vinner inbördeskriget.
  2. Vilka konsekvenser får det för det kalla kriget att världens folkrikaste nation har blivit kommunistisk?
  3. Varför påbörjas Det stora språnget och Kulturrevolutionen.
 3. Koreakriget. Orsaker och konsekvenser. De stora händelserna i kriget.
  1. Varför blir det inte ett kärnvapenkrig eller ett krig mellan sovjetiska och amerikanska trupper?
  2. Vilken roll spelade Kina i kriget?
  3. Konflikten idag.
 4. Staliniseringen av Östeuropa och fokus på Ungernrevolten 1956.
  1. Hur gick det till när kommunisterna tog makten i öst?
  2. Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?
  3. Berätta om händelseförloppet under Ungernrevolten.
  4. Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick revolten?
 5. Berlinmurens historia
  1. Varför delades Tyskland?
  2. Berätta om Berlinblockaden 
  3. Berätta om Upproret 1953
  4. Berätta om varför Muren byggdes
 6. Kubakrisen och Latinamerika.
  1. Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten 61 och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen 62.
  2. Hur löstes spänningarna?
  3. Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?
 7. Vietnamkriget. Hur utvecklades kriget för USAs del?
  1. Berätta om de större händelserna under kriget.
  2. Vad hände hemma i USA under kriget?
  3. Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.
 8. Murens fall.
  1. Vem var Reagan och Gorbatjov?
  2. Varför genomförde Gorbatjov sina reformer? 
  3. Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?
  4. Hur gick det till när Polen, Rumänien och Ungern blev fria?
  5. Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman?