Amerikanska medborgarrättsrörelsen Perioden 1870 - 1960 

Jim Crow-lagarna blir till.

 

Frågor till detta:

Hur gick det till när Jim Crow-lagarna infördes?

Vad betyder "seperate but equal" för delstaternas lagstiftning?

 

 Birth of a Nation 1919 och den efterföljande juridiska kampen.

 Hur framställs afroamerikanen i filmen?

Mellankrigstiden 

 

 Min sammanfattning av den perioden som ni sett videon om och det som kommer in nästa del av dokumentären:

 Och sista delen av Dokumentären:

 

 Frågor:

1. Vad handlade domen i Browns fall om?

2. Varför blev det så avgörande?

3. Vad gjorde presidenterna Truman och Eisenhower för afroamerikanerna? 

4. Vad hände vid Little Rock Nine?