Amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Sammanfattning

Vi har tittat på den amerikanska medborgarrättsrörelsen utifrån vissa perioder. Jag hade tänkt att vi idag ska sammanfatta lite så långt som vi kommit nu. Man kan periodisera utvecklingen så här:

1. Inbördeskriget och slaveriet 

2. Rekonstruktionen och ockupationen av Södern

3. Jim Crow lagarna och segregeringen av Södern

4. NAACP och den tidiga juridiska kampen

5. Skolsegregationen

6. Bussbojkotten i Alabama och Martin Luther Kings inträde på arenan.

7. Mississippi, Freedom Riders och SNCC

8. Kennedy och Johnson och federala rätten över delstaterna

9. Splittringen Martin Luther KIng mördas. Malcolm X 

Gå igenom min powerpoint. Ladda hem den här

Uppgift:

Lägg till minst två händelser under varje period ovan. Alltså om vi tar punk 5 så hade jag lagt till Brown-domen och Little Rock Nine. Beskriv i max två korta meningar vad som hände. 

Inlämning blir i Classroom.