De mest berömda händelserna under medborgarrättsrörelsen

Martin Luther KIng är en centralfigur i historien om afroamerikanernas kamp för medborgerliga rättigheter. Han kommer in på scenen i samband med Bussbojkotten i Montgomery Alabama. Rosa Parks är kvinnan som startar alltihop. Efter kampen om desegregeraing av bussarna så går kampen över mot kampen för rösträtt. Då blir den också våldsammare. Epicentrum blir Birmingham i delstaten Alabama. 

Marschen mot Selma och Washington blir höjdpunkterna i Kings gärning. 

Se dokumentärdelen nedan som tar upp dessa händelser.

 

I andra delstater som Mississippi är kampen ännu blodigare och de så kallade Freedom riders startar sina aktioner här. Se dokumentärdelen om dessa händelser här:

Uppgift till videorna:

Anteckna de centrala händelser som filmen tar upp. På onsdag tänkte jag via Meet repetera min powerpoint och då behöver du ha en hum vilka händelser det är jag pratar om.