Den sista delen av genomgången och dokumentären.

I dagens genomgångsvideo så repeterar jag det som ni såg i dokumentären förra veckan. Efter min genomgång ligger det två berömda tal av Martin Luther King. Sist ligger de avslutande minutrarna i dokumentären. 

Examinationen nästa vecka

Examinationen nästa vecka kommer ni att få en utredande fråga att skriva på under lektionen, ni kommer att få ha allt material tillgängligt så ni behöver inte ha alla detaljer i huvudet. Lär er huvuddragen och fundera ut svar på varför vissa saker händer. 

Den avslutande delen av min genomgång

Martin Luther Kings berömda tal

Den avslutande delen i dokumentären

Filmer som jag rekommenderar (ingår inte i materialet till provet!)