Argentinas historia

Jag utgick ifrån mina anteckningar när jag gick igenom på tavlan.

Mina anteckningar.

Efter självständigheten:

 • Motsättning stad och land.
  • Gauchos – cowboys.
  • Tango i städerna.
 • Många militärkupper.
  • Mönster:
   • Caudillo, storgodsägare på landet, blir sur för att den som styr i staden är för inspirerad av staden, iscensätter en statskupp för att sen flytta till stan och gå samma öde till mötes.
 • Många krig med grannländer.
  • Fortfarande osams med Chile t ex.
 • Utrotningskrig mot indianer 1850 -. Pampas.

Ekonomisk framgång:

 • Export av kött. År 1900 går det 275 frysfartyg fr Arg till GB, nästan ett om dan. 1887 gick det 75/år.
 • Tillväxt perioden 1880 – 1914 på årligen 5 – 6 %.
 • 2:a på urbaniseringslistan och 6:a på BNP/cap listan 1914.
 • Konsekvens: Arbetarrörelsen stark i Arg.

Början på slutet:

 • WW1.
 • Arbetaruppror
 • Exportproblem
 • Politiskt oroligt – Investeringar går ner.
 • Argentina har en för stor tjänstesektor pga urbanisering.
 • Industrin hemmamarknadsvänd.
 • Depression 1930-tal spiket i kistan.

Slutet på framgången:

 • Exportkris tillföljd av Depressionen.
  • Importsubstitution och skyddstullar.
  • Statlig inblandning i industrin.
 • Ökad spänning mellan stad och land.

Juan Domingo Perón:

 • 1943 militärkupp. Fascist inspirerad.
 • Perón blir arbetsminister.
  • För en väldigt arbetarvänlig politik.
 • Perón är nu en stigande stjärna:
  • Frun Evita – fattig bakgrund.
 • 1945 arresteras Perón men släpps efter arbetarprotester.
 • 1946 väljs han till President. Framburen på arbetarnas axlar.

Politik – Perónism:

 • Blandar socialism och fascism.
 • Motsättningsfull – ger och tar från arbetare tex.
 • Populism. Perónism.
 • Löneökningar åt alla.
 • Halverar hyran över en natt åt folk.
 • Inför kvinnlig rösträtt.
 • Delar av industrin förstatligas.
 • Viktigaste och klantigaste:
  • Staten får inköpsmonopol på Jordbruksprodukter.
   • Priserna sätts orimligt lågt, staten subventionerar.
   • Jätte poppis i städerna, billig mat.
   • Jordbruket tar smällen, kan inte konkurrera, ger stgnation i Argentinas viktigaste exportsektor. Ingen vill investera i denna sektor.
  • Industrin stöds samtidigt med tullar och importsubstitution.
 • Motstånd mot Perón slås totalitärt ner.
 • Allt detta kostar multum.

Perón avsätts:

 • 1952 dör Evita i cancer 33 år4 gammal
 • 1955 avsätts Perón.
  • Då har han slarvat bort hela den Argentinska statskassan.
  • Landet är på randen till konkurs.
 • Den efterföljande militärregimen försöker städa upp ekonomin.
 • Stöter på väldiga problem med arbetarklassen.
 • Peron går i exil och återkommer 1973 som president. Dör 1974.

Argentina idag:

 • 80 talet. Hyperinflation som gav låg köpkraft och dålig export.
 • Försöker knyta Peson till Dollarn.
  • Går först bra.
  • Clinton USA går lysande.
   • Dollarn stiger i värde.
   • Priser upp i Argentina.
 • Ekonomiskt kaos.
 • Ingen tilltro till politker