Tiden fram till Första världskriget

Förra lektionen så gick jag igenom hur de tre världsreligionerna har anknytning till Jerusalem och således lägger en grund till konflikten. 

Idag tänkte jag vi skulle titta på tiden fram till det första världskriget. 

Video genomgång av religionens betydelse

 

Video med genomgång av tiden fram till Första världskriget

 

Frågor till detta

Besvara frågor och anteckna svaren så tar vi upp det på nästa lektion.

 

Uppgift 1.

De tre världsreligionerna har anspråk på området generellt och mer specifikt på Jerusalem.

  1. Varför är staden Jerusalem helig för judar, kristna och muslimer?
  2. Varför kan inte judar och muslimer dela på staden?
  3. Vem har störst rätt till Jerusalem tycker du? Motivera din ståndpunkt.

Uppgift 2.

Beskriv i korta ordalag (50 – 100 ord) den judiska diasporan.

Uppgift 3.

Korstågen under medeltiden ses ju helt olika från kristet och muslimskt håll.

  1. Hur många muslimer och judar dödades ungefär?
  2. Hur korrupta var de kristna rikena i området under korstågen?
  3. Vem var Saladin?
  4. Hur framställs Korstågen i kristen historia?

Uppgift 4.

Hur bygger turkarna upp sin armé? Vilket inflytande i staten får ickemuslimer?

Uppgift 5.

Under 1800-talet blir det turkiska Ottomanska väldet svagare och svagare. Redogör för interna och externa anledningar till denna tillbakagång.