Förhandla fram en fred

Idag ska ni får förhandla fram en fred i Mellanöstern, eller ja, ni ska få försöka. Instruktionerna hittar ni i det här pappert (Klicka här). Spelet kommer gå till så här:

A) Jag kommer dela in er i vilken av rollerna ni ska spela. 

B) Sen får ni 15 minuter på er att tillsammans med de andra i er roll förbereda er för förhandlingarna. Ni läser instruktionerna för er karaktär och bestämmer er vad ni ska tycka om de olika alternativen på det pappert. 

C) Sen ska ni i nya grupper sitta en från varje roll och försöka förhandla fram en fred. Ni måste hålla er till de alternativ som finns och ni måste bestämma er för något av alternativen på alla punkterna. Detta gör ni i 30 min. 

D) Nu får ni 10 min med era respektive roller för att hitta strategier för att hjälpa varandra på de punkter ni kört fast.

E) Nu får ni 10 minuter på er att förhandla färdigt i C)-grupperna.