Skapandet av instuderingsfrågor 

Ni blev indelade i olika grupper:

  1. Tiden runt Första världskriget och freden efter
  2. Mellankrigstiden och Israels bildande
  3. Krigen 56 67 och 73
  4. Camp David överenskommelsen och 70-80 talen
  5. Osloöverenskommelsen och situationen idag

Varje grupp skulle täcka sin del av historien genom att:

  • Välja ut de viktigaste händelserna (ca 5) 
  • Göra tre instuderingsfrågor till er del av historien och ge förslag på hur ni skulle besvarat frågorna.

När ni är klara med instuderingsfrågorna så ska ni lämna in dem på Vklass, senast i slutet av dagens lektion (Ons 2/10)

När de är inlämnade så ska en från varje grupp sätta sig i en ny grupp och berätta för de andra om sina utvalda händelser. 

Nästa vecka repeterar vi genom att titta på era instuderingsfrågor på måndagen och så har vi provet på onsdagen.