Totalitarism 

I ämnet historia har vi efter det andra världskriget intresserat oss mycket för de totalitära ideologier som härjade under 1900-talet. Vi tittade på definitionen av en totalitär stat och hur de skiljer sig från en vanlig auktoritär stat. Vi betonade hur alla aspekter av livet i en totalitär stat påverkas. Vi gick också igenom hur ideologin och idealstaten var viktig för att förstå drivkraften bakom den totalitära staten. 

IMG 0061

Bilden ovan är från väggmålningen som sitter över Historiska museet i Tirana i Albanien. Ett land som styrdes som Nordkorea under Kalla kriget. 

Hannah Arendt

Vi gick sen igenom Arendts idéer om den alienerade människan och den banala ondskan och hittade någon ledtråd till att förstå drivkraften bakom de totalitära staterna. 

Powerpointen kommer du åt genom att klicka här (länk).