Historiska kartor över USA, Latinamerika och Imperialismen under 1800-talet

Hur kan jag använda kartorna?

Nedanför hittar du en översikt över alla de kartor som finns över Världen under 1800-talet. Klickar du på den lilla bilden så kommer du till en större som du kan visa i klassrummet direkt. Frågorna hittar du vid varje karta (om det finns några ;-) ) 

 

 

USA tom Inbördeskriget.

Frågor:

Googla Louisiana purchase och anteckna vad som hände.

Från vilka länder skaffar USA territorium under 1800-talets första hälft?

Vilka av "slavstaterna" deltog på Nordsidan i inbördeskriget?

 

 USA t inbördeskrig

USAs delstater och upptagningsår i Unionen

Frågor:

När blev Arizona en delstat?

Hur många var de ursprungliga delstaterna?  

 USA delstater

Världen 1882 

Frågor:

Vilka av dagens länder ingick i Brittiska Indien?

Var hade Nederländerna kolonier?

Har Bolivia i Sydamerika alltid varit utan kust (landbundet)? 

 Världen 1882

Världen 1914

Frågor:

Vilka av dagens länder ingick i Franska Indokina?

Vem styrde över Koreahalvön?

Vilka stater utövade påtryckningar emot Persien? 

 Världen 1914

Latinamerikas frigörelse

Frågor:

Haiti var först, vilket år?

Vilka stater bildades ur Vicekungadömet Colombia (orangea området på kartan)?

Vilken stat ligger idag huvudsakligen på området som på kartan benämns som Banda Oriental? 

 Latinamerikas frigörelse

Transporttider segelfartyg 

 Segelfartygen

Transporttider ångfartyg 

Frågor:

Jämför de båda kartorna över transporttider mellan England och Indien.

Hur mycket kortare restid innebar ångfartygen och byggandet av Suezkanalen?

Hur många dagar sparade resenären på en färd mellan England och New York? 

 Ångfartyg